Myslivost, oddělení lesů a ochrany zemědělského půdního fondu

Na koho se obrátit?

Jméno Telefon E-mail Agenda 
 Ing. Milan Komenda547428760
604290308
milan.komenda@zidlochovice.czlesy, myslivost
 Ing. Kateřina Večeřová547428763
604290317
katerina.vecerova@zidlochovice.czmyslivost
 Ing. Jakub Kratochvíl547428764
734390508
jakub.kratochvil@zidlochovice.czzemědělský půdní fond

Žádosti, plány, výsledky, výpočty

 • Plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou ikona souboru.xls
 • Plán chovu a lovu pro zvěř drobnou ikona souboru.xls
 • Plán lovu ostatních druhů zvěře ikona souboru.xls
 • Plán péče o zvěř ikona souboru.xls
 • Plán společných lovů zvěře ikona souboru.pdfikona souboru.pdf
 • Plán počtu loveckých psů ikona souboru.xls
 • Výsledky sčítání zvěře ikona souboru.xls
 • Měsíční hlášení o plnění plánu ikona souboru.doc
 • Výpočet odlovu zvěře srnčí ikona souboru.xls
 • Žádost o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa ikona souboru.doc
 • Žádost o rozhodnutí v pochybnosti o tom, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa ikona souboru.doc
 • Žádost o vydání rozhodnutí o odnětí pozemku plnění funkcí lesa, nebo o omezení využívání pozemku pro plnění funkcí lesa ikona souboru.doc
 • Žádost o vydání souhlasu se stavbou umístěnou na pozemky do vzdálenosti 50 m od okraje lesa ikona souboru.doc
 • Žádost o udělení souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ikona souboru.doc
 • Oznámení zahájení realizace záměru příp. nezemědělského využití ikona souboru.doc
 • Žádost o souhlas s použitím sedimentů na zemědělskou půdu ikona souboru.doc
Vytvořeno 10.8.2015 18:08:41 - aktualizováno 8.9.2021 14:17:21 | přečteno 1985x | Jiří Třísko
load