Závazné stanovisko úřadu územního plánování

Vydání rozhodnutí, nebo jiného úkonu stavebního úřadu či jiných správních orgánů v některých případech vyžaduje vydání závazného stanoviska úřadu územního plánování. 

 Toto stanovisko není za potřebí pro povolení, ohlášení a kolaudaci stavby. Závazné stanovisko orgánu územního plánování se taktéž nevydává pro:

  • záměry uvedené v § 79 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.( dále jen stavební zákon)
  • záměry uvedené v § 80 odst. 3 stavebního zákona
  • záměry uvedené v § 103 odst. 1 písm. c) až e) stavebního zákona, které nezasahují do nezastavěného území
  • dělení a scelování pozemků v nezastavěném území, nejedná-li se o pozemkové úpravy (§ 2, 3 a 11 zákona č. 139/2002 Sb.)
  • studny individuálního zásobování vodou
  • stavby nebo zařízení na zastavěných stavebních pozemcích rodinných domů související s bydlením či bydlení podmiňující a terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání těchto pozemků, staveb a zařízení na nich
  • stavby pro podnikatelskou činnost do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m na zastavěných stavebních pozemcích rodinných domů
  • stavby nebo zařízení na zastavěných stavebních pozemcích staveb pro rodinnou rekreaci související s rodinnou rekreací či rodinnou rekreaci podmiňující a terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání těchto pozemků, staveb a zařízení na nich
  •  
Předběžné nezávazné konzultace záměrů z hlediska územně plánovací dokumentace zejména: 

 Jméno: Telefon: E-mail:
  Mgr. Lukáš Novotný +420 547 428 717+420 604 290 410    lukas.novotny@zidlochovice.cz
  Mgr. Veronika Klouparová  +420 547 428 787,  +420 734 784 902   veronika.klouparova@zidlochovice.czVytvořeno 26.1.2018 12:21:10 - aktualizováno 11.1.2021 14:20:11 | přečteno 2874x | martina.golova
load