Evidence obyvatel

Žádáte o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel?

Obyvateli staršímu 15 let se na základě jeho písemné žádosti poskytnou údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v informačním systému.

Na koho se obrátit?

JménoTelefonE-mail
Jana Krišpínová 547 428 745jana.krispinova@zidlochovice.cz

Žádost musí obsahovat:

  • jméno, příjmení
  • rodné číslo
  • číslo průkazu totožnosti (OP, CP, průkazu povolení k pobytu cizince, průkazu povolení pobytu azylanta)
  • adresa místa trvalého pobytu

Pokud obyvatel nepředloží žádost osobně, musí být žádost opatřena úředně ověřeným podpisem.

Za obyvatele mladšího 15 let a za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům žádá o poskytnutí údajů jejich zákonný zástupce.

Formulář:

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel ikona souboru.pdf

Správní poplatek:

za poskytnutí údaje z informačního systému, za každou i započatou stránku dokumentu
50 Kč 

Vytvořeno 11.8.2015 10:41:27 | přečteno 1750x | Jiří Třísko
load