Příspěvek na péči

Příspěvek na péči – je poskytován podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc druhé osoby. 

Na koho se obrátit?

Dávky hmotné nouze vyřizuje krajská pobočka Úřadu práce, kontaktní místo Židlochovice, Komenského 80.

Dávka je poskytována ve čtyřech stupních podle rozsahu péče, kterou člověk potřebuje. Míra potřeb je posuzována sociálním pracovníkem úřadu práce a posudkovým lékařem okresní správy sociálního zabezpečení. Za tímto účelem je vždy prováděno sociální šetření v přirozeném prostředí žadatele, které je zaměřeno na péči o vlastní osobu a zajištění soběstačnosti.

Výše dávky měsíčně činí:

  • stupeň 800 Kč - (pro nezletilé 3 000 Kč)
  • stupeň 4 000 Kč - (pro nezletilé 6 000 Kč)
  • stupeň 8 000 Kč - (pro nezletilé 9 000 Kč)
  • stupeň 12 000 Kč - (pro nezletilé 12 000 Kč)

Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.

Dle výše uvedeného zákona má žadatel či pečující osoba povinnost v průběhu řízení i po přiznání dávky písemně oznámit do 8 dnů jakékoli změny ve skutečnostech rozhodných pro nárok na příspěvek na péči nebo jeho výplatu. Například změnu bydliště, nástup do nemocnice, úmrtí oprávněné osoby.

Vytvořeno 11.8.2015 10:58:15 | přečteno 1540x | Jiří Třísko
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979 

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí: 8.00-17.00
středa:   8.00-17.00

Doporučujeme se objednat přes
REZERVAČNÍ SYSTÉM.

Podatelna tel.: +420 547 428 711

Nádražní 750

Pracovní doba podatelny:
pondělí:  7.30 - 17.00
úterý:      7.30 - 15.00 
středa:    7.30 - 17.00 
čtvrtek:   7.30 - 15.00 
pátek:     7.30 - 14.00

Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 43 040 612
Za týden: 461 323
Za den: 25 258
Online návštěvníků: 208
load