Kurátor pro dospělé

Zajišťuje péči o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc:

  • péče o občany, kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížných poměrech nebo v nich žijí
  • napomáhá k překonání nepříznivých životních situací, zejména při získání zaměstnání, při zvyšování kultury bydlení, při péči o výchovu a vzdělávání dětí, při využívání volného času a kulturním rozvoji 

Na koho se obrátit?

JménoTelefonE-mail
Ing. Hana Zajícová547 427 332hana.zajicova@zidlochovice.cz

Kurátor pro dospělé zajišťuje péči o občany společensky nepřizpůsobené, sociální péče zahrnuje zejména pomoc

  • občanům propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody,
  • občanům, proti nimž je vedeno trestní řízení, popřípadě jimž byl výkon trestu odnětí svobody podmíněně odložen, a kteří ji potřebují k překonání nepříznivých sociálních dopadů
  • občanům závislým na alkoholu nebo jiných toxikomaniích, kteří sociální péči potřebují v řešení sociálních situací
  • občanům žijícím nedůstojným způsobem života
  • občanům propuštěným ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy po dosažení zletilosti

Občanům společensky nepřizpůsobeným se poskytuje sociální poradenská péče k překonání obtížných životních poměrů a pomáhají se jim řešit sociální důsledky jejich společenské nepřizpůsobenosti.

Občanům výše uvedeným lze poskytnout jednorázové peněžité a věcné dávky ve výši 1000 Kč k zabezpečení jejich životních potřeb při splnění podmínky hmotné nouze. Přitom se přihlíží u občanů propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody i k výši úložného z nápravně výchovných ústavů.

Občanům společensky nepřizpůsobeným, kteří jsou ve výkonu trestu odnětí svobody a nejsou schopni práce pro stáří nebo invaliditu nebo jsou občany se změněnou pracovní schopností, se zabezpečuje již před propuštěním na základě hlášení příslušného nápravně výchovného ústavu přiznání dávek nebo služeb sociální péče. Občanům starým nebo pro svůj zdravotní stav vyžadujícím soustavnou péči, pokud nemají příbuzné, kteří se o ně postarají, se zabezpečuje přijetí do ústavů sociální péče přímo z výkonu trestu odnětí svobody.

Při výkonu péče o společensky nepřizpůsobené občany spolupracují obce s orgány činnými v trestním řízení s dalšími státními orgány, s nápravně výchovnými ústavy, zdravotnickými zařízeními, občanskými sdruženími, církvemi, charitativními a jinými organizacemi.

Vytvořeno 11.8.2015 11:02:27 | přečteno 1712x | Jiří Třísko
load