Byty ve vlastnictví města Židlochovice

Žádost o pronájem bytu ve vlastnictví města se podává na Odboru sociálních věcí. O pronájmu bytu rozhoduje Rada města na základě návrhu Komise sociální a zdravotní. 

Na koho se obrátit?

JménoTelefonE-mail
Mgr. Iva Tycova 547 427 331iva.tycova@zidlochovice.cz

Do evidence žadatelů o byt jsou přijímány žádosti žadatelů 

  1. sociálně slabých 
  2. vybraných profesí zaměstnanců města Židlochovice 
  3. vybraných profesí a profesí potřebných k zajištění základních služeb občanům města a jeho blízkého okolí s podmínkou umístění provozovny v Židlochovicích 
  4. ostatních občanům nebudou-li byty obsazeny žadateli uvedenými v bodech a),b) nebo c)

Při výběru konkrétního zájemce na umístění do volného bytu se postupuje podle „Zásad pro posuzování žádostí o byty“, které jsou součástí vyhlášky města č. 1/95 Zásady bytové politiky ve městě. 

Zejména se žadatel posuzuje podle těchto kriterií

  • zda je trvale hlášen k pobytu v Židlochovicích a nebo se zde skutečně zdržuje
  • nemá vlastní byt, rodinný domek, případně jinou nemovitost, kterou by mohl užívat k trvalému bydlení
  • má vyřešené dědické a jiné majetkoprávní vztahy
  • uvede na čestném prohlášení, jaké jsou jeho příjmy a majetkové poměry a majetkové poměry jeho rodinných příslušníků

Dále se přihlíží ke skutečnosti, zda již byl žadateli v předchozím období nabídnut byt k pronájmu a tuto nabídku odmítl. Odmítnutí nabízeného bytu je rovněž důvod pro vyžazení žádosti z evidence žadatelů o byt.

Žádost je evidována po dobu tří let. Pokud do této doby není nalezen vhodný byt, žadatel musí požádat o prodloužení evidence své žádosti, jinak je po uplynutí této lhůty žádost vyřazena. O této skutečnosti se žadatel nevyrozumívá.

Formulář

  • žádost o pronájem bytu ve vlastnictví města ikona souboru.pdf
Vytvořeno 11.8.2015 11:10:57 | přečteno 3930x | Jiří Třísko
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979 

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí: 8.00-17.00
středa:   8.00-17.00

Doporučujeme se objednat přes
REZERVAČNÍ SYSTÉM.

Podatelna tel.: +420 547 428 711

Nádražní 750

Pracovní doba podatelny:
pondělí:  7.30 - 17.00
úterý:      7.30 - 15.00 
středa:    7.30 - 17.00 
čtvrtek:   7.30 - 15.00 
pátek:     7.30 - 14.00

Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 43 840 952
Za týden: 1 030 267
Za den: 7 671
Online návštěvníků: 232
load