Poplatky na rok 2021 - psi, popelnice, hrobová místa

 • Poplatek za psa
 • Poplatek za svoz odpadu
 • Poplatek za hrobová místa

Poplatek za psa

Splatnost do 31.3.2021

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci fyzické osoby podle zákona upravující sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Sazby poplatků 

 • 900,- Kč, pokud je pes chován v bytovém domě, za druhého a každého dalšího psa 1.200,- Kč
 • 650,- Kč, pokud je pes chován mimo bytový dům, za druhého a každého dalšího psa 900,- Kč
 • 200,- Kč za psa, jehož je držitelem osoba starší 65 let, za každého dalšího psa téhož držitele 250,- Kč

Upozorňujeme na povinnost  čipování psů.

Formuláře:

Platba na účet:

 • 19-2027059319/0800, VS 111, SS číslo popisné, do textu  POPLATEK ZA PSA a jméno majitele. 
 • Zároveň zašlete avízo na mail iva.brutenicova@zidlochovice.cz, kde uvedete za koho platíte, abychom platbu spolehlivě identifikovali.


Poplatek za svoz odpadu

Splatnost do 31.3.2021 nebo čtvrtletně – SIPO

 • Sazba 600,- Kč/osoba/rok
 • Sleva 200,- Kč pro osoby přihlášené do třídění odpadu = 400,- Kč

Formuláře:

Platba na účet:

 • 19-2027059319/0800, VS číslo domu, do textu  ODPADY, počet osob a jméno. 
 • Zároveň zašlete avizo na mail iva.brutenicova@zidlochovice.cz, kde uvedete za koho platíte, abychom platbu spolehlivě identifikovali.
Upozorňujeme, že se rozšiřuje okruh poplatníků:
 • fyzická osoba s trvalým pobytem v obci,
 • cizinci s povoleným trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dní,
 • vlastník bytu nebo rodinného domu, kde nemá nikdo hlášený trvalý pobyt

Povinnost uhradit poplatek mají:

fyzické osoby s trvalým pobytem v obci, cizinci s povoleným trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dní a vlastníci bytu nebo rodinného domu, kde nemá nikdo hlášený trvalý pobyt.

 • Osvobození jsou poplatníci, kteří nepobývají min. 8 měsíců na území města. Poplatníci jsou však povinni ohlásit vznik a zánik poplatkové povinnosti správci poplatku do 15 dní.
 • Dále je osvobozen na základě žádosti nezletilý poplatník (dítě), který v příslušném roce nedosáhl věku 18 let a má minimálně dva sourozence mladší 18 let, se kterými žije ve společné domácnosti.
 • K osvobození 3. dítěte do 18 let je potřeba doložit žádost a o osvobození si požádat každý rok znovu.

Za společnou domácnost se považuje pro účely této vyhlášky domácnost, ve které společně žijí rodiče nebo rodič (druh a družka) a jejich děti (osvojenci). Za společnou domácnost je považována také domácnost, ve které žijí místo rodičů prarodiče (prarodič) se svými vnoučaty.
Osvobození se uplatní u každého třetího a dalšího dítěte. Pořadí sourozenců pro osvobození se určuje od nejstaršího z nich. 

Karta na sběrný dvůr:

Po uhrazení poplatku za svoz odpadu (lze platit osobně na podatelně MěÚ Židlochovice nebo převodem na účet) obdržíte kartu, na základě které je občan Židlochovic oprávněn bezplatně ukládat odpad. Pokud máte zájem o zaslání karty na e-mail (můžete si ji uložit do telefonu nebo vytisknout), pošlete Vaši žádost o kartu spolu s avízem na e-mail iva.brutenicova@zidlochovice.czPři vstupu na sběrný dvůr se každý prokáže kartou spolu s občanským průkazem.


Poplatek za hrobová místa

 • Platba na základě zaslané smlouvy – zpravidla 10ti letý nájem, 33 Kč / m2 a rok.
Vytvořeno 11.8.2015 12:13:49 - aktualizováno 15.3.2021 13:53:01 | přečteno 6063x | renatanovakova
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979 

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí: 8.00-17.00
středa:   8.00-17.00

Doporučujeme se objednat přes
REZERVAČNÍ SYSTÉM.

Podatelna tel.: +420 547 428 711

Nádražní 750

Pracovní doba podatelny:
pondělí:  7.30 - 17.00
úterý:      7.30 - 15.00 
středa:    7.30 - 17.00 
čtvrtek:   7.30 - 15.00 
pátek:     7.30 - 14.00

Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 42 433 233
Za týden: 668 320
Za den: 8 579
Online návštěvníků: 78
load