Povolení zvláštního užívání komunikací

spočívající v povolování zásahů do silnic II. a III. třídy uložením sítí, výkopy a jinými stav. pracemi v sil. pozemcích, dále ve využití silničního pozemku pro umísťování věcí a materiálů (zařízení staveniště, skládky materiálů),  povolování reklam umístěných na sil. pozemku, povolování pořádání společenských akcí na sil. II. a III. třídy (závody, průvody, pohřby apod.) a v povolení výjimečného užití silnice samojízdným pracovním strojem a přípojným vozidlem traktorů, která nemají schválenou technickou způsobilost. 

Na koho se obrátit?

JménoTelefonE-mail
Radek Šotnar547 428 732
604 290 412
   radek.sotnar@zidlochovice.cz
 Ing. Dagmar Kratochvílová 547 428 724
604 290 312  
   dagmar.kratochvilova@zidlochovice.cz  

Žádost:

 • Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace ikona souboru.pdf

K žádosti je nutné přiložit:

 • souhlas, vyjádření vlastníka dotčené komunikace (SÚS JmK, oblast Brno, Ořechovská 35, Brno, příslušná obec, apod.)
 • souhlas, vyjádření Policie ČR, KŘ JMK, DI Brno - vekov, Rybářská 17, Brno
 • projektová dokumentace
 • dopravní značení, pokud je zvl. užíváním vyvoláno

O toto rozhodnutí je třeba požádat před vydáním územního rozhodnutí.

Žádost:

 • Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace – výjimečné užití silnice samojízdným pracovním strojem ikona souboru.pdf

K žádosti je nutné přiložit:

 • souhlas, vyjádření vlastníka dotčené komunikace (SÚS JmK, oblast Brno, Ořechovská 35, Brno, příslušná obec, apod.)
 • souhlas, vyjádření Policie ČR, KŘ JMK, DI Brno - vekov, Rybářská 17, Brno
 • dokumentace pracovního stroje
 • návrj trasy pohybu stoje (vyznačení trasy pohybu do mapy)
 • pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (kopie) 

Související dokumenty:

 • Stanovení místní a přechodné úpravy silničního provozu.

Správní poplatek:

 • dle délky trvání - 100 Kč, 500 Kč, 1.000 Kč
Vytvořeno 11.8.2015 12:30:45 - aktualizováno 6.4.2021 10:01:37 | přečteno 1666x | Jiří Třísko
load