Odbor dopravy

Čísla účtu pro platbu pokut z dopravy:
9044400277/0100
78680237/0100


Změny při vyřizování řidičských průkazů platné od 1. 7. 2018

  • Nový řidičský průkaz a paměťovou kartu do tachografu získáte nově na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.
  • Při změně bydliště se řidičský průkaz už nemění.
  • K žádosti už nepotřebujete papírovou fotografii.
18.6.2018 11:45:11 - aktualizováno 18.6.2018 13:29:43 | přečteno 2054x | renatanovakova | Celý článek
 

Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla - měření rychlosti vozidel MP Židlochovice

Městská policie Židlochovice, v souladu s ustanovením § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen zákon o silničním provozu), provádí pomocí radarů měření rychlosti jízdy vozidel projíždějících obcí Židlochovice, Holasice, Rajhrad, Rajhradice, Těšany a Nosislav. Jde o automatizované technické prostředky používané bez obsluhy. Jednotlivá stanoviště pro měření rychlosti byla schválena Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje. 

3.8.2016 8:03:43 - aktualizováno 29.9.2021 13:17:54 | přečteno 8957x | martina.golova | Celý článek
 

Autoškoly

Registrace k provozování autoškoly 

  • žádost si napíše sám žadatel na PC
  • příslušný je obecní úřad  obce s rozšířenou působností dle místa provozovny autoškoly
11.8.2015 12:55:07 - aktualizováno 1.4.2021 22:30:58 | přečteno 1115x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Evidence vozidel

Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel 

11.8.2015 12:49:04 - aktualizováno 6.4.2021 9:58:11 | přečteno 12572x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Kolaudační souhlas s užíváním stavby

v řízení se postupuje se podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), v platném znění. Veškeré stavby dopravní infrastruktury mohou být užívány pouze na základě kolaudačního souhlasu. 

11.8.2015 12:36:30 - aktualizováno 6.4.2021 9:59:01 | přečteno 1372x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Měření emisí

Stanice měření emisí

  • žádost o vydání rozhodnutí a oprávnění k měření emisí  si vypisuje sám žadatel na PC
  • příslušným k rozhodování o udělení oprávnění je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má  stanice měření emisí své sídlo.
11.8.2015 12:35:24 - aktualizováno 1.4.2021 22:31:22 | přečteno 807x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Paměťové karty v systému Digitální tachograf

Lze podat žádost o vydání následujících druhů paměťových karet:

  • paměťová karta řidiče
  • paměťová karta vozidla (karta podniku) 
11.8.2015 12:34:52 - aktualizováno 1.4.2021 22:58:21 | přečteno 1154x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Povolení předčasného užívání stavby před jejím úplným dokončením

v řízení se postupuje se podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), v platném znění. 

11.8.2015 12:33:48 - aktualizováno 1.4.2021 23:12:00 | přečteno 694x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Povolení připojení pozemních komunikací

Spočívající v povolování úprav připojení stávajících a připojování nových komunikací na sil. II. a III. třídy (křižovatky) a povolování úprav stávajících a připojování nových sousedních nemovitostí na sil. II. a III. třídy (sjezdy, nájezdy). 

11.8.2015 12:33:29 - aktualizováno 1.4.2021 23:13:44 | přečteno 1314x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Povolení – souhlas se stavbou v ochranném pásmu silnic II. a III. třídy

Spočívá ve vydání souhlasu s jakoukoli stavbou v ochranném pásmu silnic, která vyžaduje povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu a vydání souhlasu s prováděním terénních úprav v ochranném pásmu silnice. Dále spočívá v povolení zřizování a provozování reklamních zařízení v ochranném pásmu silnic II. a III. třídy. Ochranné pásmo silnic II. a III. třídy je ze zákona vymezeno mimo zastavěné území obcí a to 15 m od osy silnice. 

11.8.2015 12:32:39 - aktualizováno 1.4.2021 23:20:12 | přečteno 2314x | Jiří Třísko | Celý článek
 
1 [...] 3 další >
Vytvořeno 10.8.2015 15:50:37 - aktualizováno 8.7.2020 13:43:18 | přečteno 13334x | Jiří Třísko
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979 

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí: 8.00-17.00
středa:   8.00-17.00

Doporučujeme se objednat přes
REZERVAČNÍ SYSTÉM.

Podatelna tel.: +420 547 428 711

Nádražní 750

Pracovní doba podatelny:
pondělí:  7.30 - 17.00
úterý:      7.30 - 15.00 
středa:    7.30 - 17.00 
čtvrtek:   7.30 - 15.00 
pátek:     7.30 - 14.00

Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 42 835 414
Za týden: 1 003 551
Za den: 17 884
Online návštěvníků: 208
load