Vyhlášena poslední výzva z OPŽP

Žádosti o podporu v rámci LXIV. výzvy jsou přijímány od 2. února do 19. března 2015.

Oblasti podpory:

  • Oblast podpory 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny
  • 3.1.1. Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE 
  • Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V žádosti je možno kombinovat projekty podoblastí podpory 3.1.1, 3.2.1 a 3.2.2. 
  • Oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládaní s odpady
  • Oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity
  • Oblast podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur
  • Oblast podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny
  • Oblast podpory 6.6 - Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod
Více informací
Vytvořeno 13.4.2015 13:05:46 | přečteno 916x | Jiří Třísko
load