Odpočinkové místo u mokřadu v Židlochovicích - cyklostezka Brno-Vídeň

Odpočinkové místo, které bylo z velké části vybudováno na podzim roku 2012, bylo letos doplněno o velkou informační tabuli. 

Záměrem celého projektu bylo zlepšit vybavení cyklostezky Brno - Vídeň na k. ú. Židlochovice a vytvořit odpočinkové místo v blízkosti stávajícího mokřadu, které bude vybaveno dřevěným molem nad hladinou jezírka, dřevěným posezením, dřevěnou průlezkou pro děti, stojanem na kola, odpadkovým košem a informační tabulí. 

Z uvedených prvků vybavení bylo během podzimních měsíců roku 2012 a jarních měsíců 2013 vše zrealizováno dle plánu. Prvky jsou provedeny ve stejném stylu jako ostatní odpočinková místa na cyklostezce Brno – Vídeň v okolí Židlochovic, hlavním materiálem je osvědčené akátové dřevo. 

Mobiliář a vybavení odpočinkového místa lze v současné době plně používat. Díky instalaci informační tabule se veřejnost může dozvědět užitečné informace o historii zdejší krajiny, o budování mokřadu a rekultivaci kalových polí, i o přírodních hodnotách mokřadů a lužních lesů. Díky instalaci mola je možné pozorovat zajímavý život mokřadního společenstva. Dřevěné posezení umožní odpočinek a občerstvení, průlezka v podobě žáby pak vítané rozptýlení pro nejmenší výletníky.

Celkové náklady na realizaci projektu byly 127.860,- Kč.  Z celkových nákladů bylo 74.160,- Kč financováno grantem z Nadace Partnerství, 30.000,- Kč dotací z JMK a 23.700,- Kč z rozpočtu města Židlochovice.

Podpořila Nadace Partnerství ve spolupráci s Nadací České spořitelny.

Nadace Partnerství, Nadace České spořitelny

Odpočinkové místo u mokřadu v Židlochovicích - cyklostezka Brno-Vídeň

Odpočinkové místo u mokřadu v Židlochovicích - cyklostezka Brno-Vídeň

Odpočinkové místo u mokřadu v Židlochovicích - cyklostezka Brno-Vídeň

 
Odpočinkové místo u mokřadu v Židlochovicích - cyklostezka Brno-Vídeň

Odpočinkové místo u mokřadu v Židlochovicích - cyklostezka Brno-Vídeň

 
Odpočinkové místo u mokřadu v Židlochovicích - cyklostezka Brno-Vídeň

Odpočinkové místo u mokřadu v Židlochovicích - cyklostezka Brno-Vídeň

 
Odpočinkové místo u mokřadu v Židlochovicích - cyklostezka Brno-Vídeň

Odpočinkové místo u mokřadu v Židlochovicích - cyklostezka Brno-Vídeň

 
 
Vytvořeno 13.4.2015 13:51:21 | přečteno 2454x | Jiří Třísko
load