Průběhy povodní

Povodně v Židlochovicích

Židlochovice, ležící svou podstatnou částí v nivě řeky Svratky byly odedávna sužovány povodněmi. V době jarního tání či vydatných dlouhotrvajících dešťů v létě a na podzim se voda řeky velmi rychle rozlila po Židlochovicích a okolních polích a zasahovala i do okolních obcí Vojkovic a Hrušovan. Zvednutá hladina na soutoku Svratky a Cezavy byla příčinou i rozvodnění Cezavy, která se rozlévala na polích okolo Blučiny. Vznikaly tak značné škody na stavbách i zemědělské půdě, zvláště když velká voda přišla dvakrát v témže roce. Kroniky obcí povodně pečlivě evidují.

Povodně 2013

V důsledku výrazných atmosférických srážek nastalo od 24.6.2013 do 26.6.2013 v našem regionu povodňové ohrožení. 

úterý 25.6.2013 - v 17 hod. přesáhla hladina Svratky v hlásném profilu Židlochovice 260 cm a nastal 1.stupeň povodňové aktivity, ve 20 hod. kulminovala Litava a dosáhla v hlásném profilu Blučina 255 cm, ve 21 hod. přesáhla hladina Svratky v hlásném profilu Židlochovice 300 cm a byl vyhlášen 2.stupeň povodňové aktivity.

středa 26.6.2013 - ve 2 hod. kulminovala Svratka a dosáhla v hlásném profilu Židlochovice 340 cm při průtoku 121 m3/s, ve 13 hod. poklesla hladina Svratky pod 300 cm a byl zrušen 2. stupeň povodňové aktivity.

čtvrtek 27.6.2013 - v 1 hod. poklesla hladina Svratky pod 250 cm a byl zrušen 1. stupeň povodňové aktivity.

Povodně 2010 - březen -  tání sněhu

Pondělí 1. března 2010 -  V 10.00 hodin dosáhla hladina Svratky ve vodoměrném profilu v Židlochovicích pod mostem výšky 251 cm, což znamená dosažení I. stupně povodňové aktivity. Podle prognózy Českého hydrometeorologického ústavu se nepředpokládalo dosažení dosažení II. stupně povodňové aktivity.

Úterý 2. března 2010 - Ve 12.00 hodin došlo k poklesu hladiny Svratky a zanikl I. stupeň povodňové aktivity.

Povodně roku 2010 - červen 

Středa 2.6.2010 - V 9.00 hodin Hladina Svratky dosáhla ve vodoměrném profilu v Židlochovicích pod mostem výšky 252 cm (průtok 87,1 m3/s) , což znamená dosažení 1. stupně povodňové aktivity. Podle prognózy Českého hydrometeorologického ústavu se předpokládalo dosažení až 3. stupně povodňové aktivity. Povodňová komise města Židlochovice podnikala patřičná opatření dle povodňového plánu. Ve 14 hodin dosáhla hladina Svratky výšky 302 cm (průtok 109 m3/s). Povodňová komise města Židlochovice vyhlásila 2. stupeň povodňové aktivity. V 18 hodin dosáhla hladina Svratky výšky 353 cm (průtok 131 m3/s). Byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity.

Čtvrtek 3.6.2010 - V 11.00 hodin Povodňová komise města Židlochovice oznamovala, že na řece Svratce v Židlochovicích trvá 3. stupeň povodňové aktivity, výška hladiny 481 cm, zhoršení se neočekává, situace je stabilizovaná. Vlastníci garáží u nového mostu byli informovaní, že v případě zhoršení situace může dojít k přelivu vody z Litavy ke garážím.

Pátek 4.6.2010 - Ve 24.00 hod. poklesla hladina Svratky pod 350 cm a byl odvolán 3. stupeň povodňové aktivity.

Sobota 5.6.2010 - V 9.00 hodin poklesla hladina Svratky pod 300 cm a byl odvolán 2. stupeň povodňové aktivity.

Neděle 6.6.2010 - V 7.00 byly odvolány stupně povodňové aktivity.

Povodně roku 2010 - červen, obrázek se otevře v novém okně
Povodně roku 2010 - červen, obrázek se otevře v novém okně
Povodně roku 2010 - červen, obrázek se otevře v novém okně
Povodně roku 2010 - červen, obrázek se otevře v novém okně
Povodně roku 2010 - červen, obrázek se otevře v novém okně
Povodně roku 2010 - červen, obrázek se otevře v novém okně
Povodně roku 2010 - červen, obrázek se otevře v novém okně
Povodně roku 2010 - červen, obrázek se otevře v novém okně
Povodně roku 2010 - červen, obrázek se otevře v novém okně
Povodně roku 2010 - červen, obrázek se otevře v novém okně
Povodně roku 2010 - červen, obrázek se otevře v novém okně
Povodně roku 2010 - červen, obrázek se otevře v novém okně
Povodně roku 2010 - červen, obrázek se otevře v novém okně
Detail stanice Židlochovice, obrázek se otevře v novém okně

Povodně roku 2009

Čtvrtek 5.3.2009 - Město obdrželo varovnou zprávu prostřednictvím krajského operačního střediska HZS, kdy se vlivem oteplení a tání sněhu předpokládal nárust průtoku řek. Ještě týž den byla pracovníky povodňové komise prověřena základní připravenost na povodňové stavy a byl kontaktován správce kanalizace.

Pátek 6.3.2009 - V brzkých ranních hodinách dosáhla hladina řeky Svratky ve vodoměrném profilu 250 cm a nastal 1. stupeň povodňové aktivity. V 8 hodin bylo dosaženo 300 cm a byl vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity.

Sobota 7.3.2009 - Kulminovala hladina řeky Svratky a bylo dosaženo téměř 350 cm - 3. stupeň povodňové aktivity.

Neděle 8.3.2009 - Ve 20 hodin došlo k poklesu hladiny Svratky do normálního stavu a byla odvolána povodňová pohotovost.

Povodně roku 2006

Povodně roku 2006, obrázek se otevře v novém okně
Povodně roku 2006, obrázek se otevře v novém okně
Povodně roku 2006, obrázek se otevře v novém okně
Povodně roku 2006, obrázek se otevře v novém okně
Povodně roku 2006, obrázek se otevře v novém okně
Povodně roku 2006, obrázek se otevře v novém okně
Povodně roku 2006, obrázek se otevře v novém okně
Povodně roku 2006, obrázek se otevře v novém okně
Povodně roku 2006, obrázek se otevře v novém okně
Povodně roku 2006, obrázek se otevře v novém okně
Povodně roku 2006, obrázek se otevře v novém okně
Povodně roku 2006, obrázek se otevře v novém okně

Povodně roku 2005

18. - 21. března

Povodně roku 2005, obrázek se otevře v novém okněPovodně roku 2005, obrázek se otevře v novém okněPovodně roku 2005, obrázek se otevře v novém okněPovodně roku 2005, obrázek se otevře v novém okně
Povodně roku 2005, obrázek se otevře v novém okněPovodně roku 2005, obrázek se otevře v novém okněPovodně roku 2005, obrázek se otevře v novém okněPovodně roku 2005, obrázek se otevře v novém okně
Povodně roku 2005, obrázek se otevře v novém okněPovodně roku 2005, obrázek se otevře v novém okněPovodně roku 2005, obrázek se otevře v novém okněPovodně roku 2005, obrázek se otevře v novém okně
Povodně roku 2005, obrázek se otevře v novém okněPovodně roku 2005, obrázek se otevře v novém okněPovodně roku 2005, obrázek se otevře v novém okněPovodně roku 2005, obrázek se otevře v novém okně
Povodně roku 2005, obrázek se otevře v novém okněPovodně roku 2005, obrázek se otevře v novém okněPovodně roku 2005, obrázek se otevře v novém okněPovodně roku 2005, obrázek se otevře v novém okně
Povodně roku 2005, obrázek se otevře v novém okněPovodně roku 2005, obrázek se otevře v novém okněPovodně roku 2005, obrázek se otevře v novém okněPovodně roku 2005, obrázek se otevře v novém okně
Povodně roku 2005, obrázek se otevře v novém okněPovodně roku 2005, obrázek se otevře v novém okněPovodně roku 2005, obrázek se otevře v novém okněPovodně roku 2005, obrázek se otevře v novém okně
Povodně roku 2005, obrázek se otevře v novém okněPovodně roku 2005, obrázek se otevře v novém okněPovodně roku 2005, obrázek se otevře v novém okněPovodně roku 2005, obrázek se otevře v novém okně
Povodně roku 2005, obrázek se otevře v novém okněPovodně roku 2005, obrázek se otevře v novém okněPovodně roku 2005, obrázek se otevře v novém okněPovodně roku 2005, obrázek se otevře v novém okně
Povodně roku 2005, obrázek se otevře v novém okněPovodně roku 2005, obrázek se otevře v novém okněPovodně roku 2005, obrázek se otevře v novém okněPovodně roku 2005, obrázek se otevře v novém okně

Povodně roku 1997

8. - 15. července

1. Soutok Svratky a Cezavy - normální stav, obrázek se otevře v novém okně
2. Přeplněná Svratka mezi Vojkovicemi a Židlochovicemi, obrázek se otevře v novém okně
3. Svratka pod židlochovickým mostem - výška 5m, obrázek se otevře v novém okně
4. Pohled na hladinu z mostu, obrázek se otevře v novém okně
5. Zpevňování hráze narušené stavbou lávky, obrázek se otevře v novém okně
6. Budování provizorní hrázky jako zábrany přelití vody přes silnici do Vojkovic, obrázek se otevře v novém okně
7. K ochraně domů u silnice byl navážen písek, obrázek se otevře v novém okně
8. Cezava před soutokem se Svratkou, obrázek se otevře v novém okně
9. Ucpávání nefunkční zpětné klapky v hrázi Cezavy, obrázek se otevře v novém okně10. Čerpání vody ze zatopených zahrádek u Cezavy, obrázek se otevře v novém okně


Povodně roku 1984

1. Nezvaný host - velká voda, obrázek se otevře v novém okně
2. Aby voda všechno nesebrala, obrázek se otevře v novém okně

Povodně roku 1977

1. Jaro - na soutoku Svratky a Cezavy, obrázek se otevře v novém okně
2. Boj s vodou na nízkých hrázích, obrázek se otevře v novém okně
3. Velká voda protéká městem, obrázek se otevře v novém okně

Povodně roku 1955

Povodeň dne 28. března 1955. Pohled přes rozvodněnou Svratku na Židlochovice. Nejvyšší stav vody 474 cm.

Povodně roku 1955, obrázek se otevře v novém okně

Povodně roku 1954

Velká voda. Nejvyššího bodu dosáhla voda v řece Svratce dne 29. prosince 1954 a to 458 cm. Pohled na rozvodněnou řeku směrem k soutoku s Cezavou.

Povodně roku 1954, obrázek se otevře v novém okně

Povodně roku 1947

Občané židlochovští přihlížejí z provizorního mostu odchodu ledů dne 21. března 1947. Stav vody večer toho dne 510 cm. Nápor krů most vydržel.

Povodně roku 1947, obrázek se otevře v novém okně

Povodně roku 1946

Voda pronikla na silnici Židlochovice - Vojkovice

1. Voda pronikla na silnici Židlochovice - Vojkovice, obrázek se otevře v novém okně
2. Silnice do Vojkovic zcela pod vodou, obrázek se otevře v novém okně
3. Dne 9.února dosáhla výška vodní hladiny 492 cm, obrázek se otevře v novém okně
4. Hasiči střeží průtočnost řeky pod mosty, obrázek se otevře v novém okně

Povodně roku 1941

1. Řeka protéká kolem uzavřeného cukrovaru, obrázek se otevře v novém okně
2. Hladina řeky dosáhla mostu, obrázek se otevře v novém okně
3. Zatopené zahrady za domy v Komenského ulici, obrázek se otevře v novém okně
4. Jezero směrem k Blučině na místě zahrad, obrázek se otevře v novém okně
5. Voda se valí přes silnici do Vojkovic, obrázek se otevře v novém okně
6. Rozlitá řeka při pohledu od Vojkovic, obrázek se otevře v novém okně
7. Do Blučiny jedině na lodi, obrázek se otevře v novém okně
8. Hráz u Knížecího lesa neodolala vodě, obrázek se otevře v novém okně

9. Důsledky protržení hráze - moře, obrázek se otevře v novém okně

Povodně roku 1930

Snímek ukazuje situaci u Knížecího lesa pod Židlochovicemi po opadnutí vody.

Povodně roku 1930, obrázek se otevře v novém okně

Povodně roku 1926

1. Výška hladiny vody při průtoku městem, obrázek se otevře v novém okně
2. Zatopená čtvrť Žižkov, obrázek se otevře v novém okně3. Situace u mlýna na silnici do Vojkovic, obrázek se otevře v novém okně
4. Situace na silnici veducí do Hrušovan, obrázek se otevře v novém okně
5. Povodně roku 1926, obrázek se otevře v novém okně5. Povodně roku 1926, obrázek se otevře v novém okně6. Povodně roku 1926, obrázek se otevře v novém okně

Povodně roku 1906

Snímek z února roku 1906 zachycuje důsledky prudké oblevy pro Židlochovice. Situace u mlýna na silnici Židlochovice - Vojkovice.

Povodně roku 1906, obrázek se otevře v novém okně

Konec 19. století

Nejstarší snímek asi z konce 19. století zachycuje jarní odchod ledů korytem Svratky v Židlochovicích. Celé okolí muselo být pokryto ledovými krami, neboť voda se určitě rozlila.

Konec 19. století, obrázek se otevře v novém okně

Vytvořeno 13.4.2015 14:59:34 | přečteno 4383x | Jiří Třísko
load