Předpovědní povodňová služba

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správcem povodí.

Klasifikace informací:

Upozornění ČHMÚ

mimořádná zpráva předpovědní povodňové služby upozorňující na možnost vzniku extrémních meteorologických nebo hydrologických jevů, zejména možnost výskytu extrémních srážek a možnost výrazného stoupnutí hladin vodních toků s překročením směrodatných limitů pro stupně povodňové aktivity.

Výstraha ČHMÚ

mimořádná zpráva předpovědní povodňové služby, která se vydává, pokud je nebezpečný jev očekáván s dostatečně velkou pravděpodobností nebo pokud již nastal a dále potrvá. Předpokládá se překročení směrodatných limitů II. a III. stupně povodňové aktivity.

Informační zpráva ČHMÚ

zpráva předpovědní povodňové služby, která informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace, s cílem umožnit jim vyhodnocení povodňové situace pro řízení a zajišťování opatření k ochraně před povodněmi.

Subjekty zapojené do systému PPS:

 • obecní úřady (povodňové komise obcí), k zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu,
 • městské úřady ORP (povodňové komise ORP),
 • krajské úřady (povodňová komise kraje),
 • vlastníci vodních děl,
 • správci povodí – Povodí Moravy, s.p. – pmo.cz
 • ČHMÚ – hydro.chmi.cz
 • HZS (KOPIS), – rozesílání informací SMS, e-mailem – opis@jmk.izscr.cz, krizport.cz
 • MŽP (ústřední povodňová komise).

Předpovědní povodňová služba ve SO ORP Židlochovice:

 • výzvy, výstrahy a informační zprávy ČHMÚ jsou zasílány prostřednictvím KOPIS HZS JMK na stanovené e-mailové adresy a ve zkrácené podobě formou SMS na telefonní čísla dle seznamu
 • pověření členové PK ORP Židlochovice zajistí předání informace v systému hlásné povodňové služby povodňovým komisím obcí ve správním obvodu ORP Židlochovice.

Příjemci výstražných zpráv

 • Vitula Jan Ing., 606715461, vitula.jan@outlook.cz
 • Kejřová Ivana Mgr., 604290303, kejrova@zidlochovice.cz
 • Komenda Milan Ing., 604290308, komenda@zidlochovice.cz
 • Koutná Zdeňka Ing., 604290311, koutna@zidlochovice.cz
 • OPIS Židlochovice, zidlochoviceopis@seznam.cz
Vytvořeno 8.12.2016 22:24:08 | přečteno 432x | bibca.janebova

Navigace

Bezpečnost obyvatel

 
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979


Veřejné zakázky:
Profil zadavatele Města Židlochovice
ID profilu zadavatele ve VVZ: 639500

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí  8:00-17:00 
středa  8:00-17:00

Doporučujeme se objednat přes REZERVAČNÍ SYSTÉM

Podatelna:
Nádražní 750, Židlochovice 
+420 547 428 711 

pracovní doba podatelny: 
pondělí 7:30-17:00 
úterý 7:30-15:00 
středa 7:30-17:00 
čtvrtek 7:30-15:00 
pátek 7:30-14:00


Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 48 538 216
Za týden: 143 986
Za den: 7 241
Online návštěvníků: 55
load