Hlásná povodňová služba

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi. Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a povodňové orgány pro správní obvody obcí s rozšířenou působností a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi. K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu.

Stanoviště hlásné povodňové služby ORP Židlochovice

  • Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí
  • Nádražní 750, 667 01 Židlochovice
  • kontakty PK ORP

Schéma přenosu informací HPS při přirozených povodních

Hlásná povodňová služba ve SO ORP Židlochovice

  • Ve správním obvodu ORP Židlochovice  je hlídková služba organizována u 16 obcí z celkového počtu 24 obcí. 
  • Jde o obce, u nichž je zřízena povodňová komise.

Informace od obcí předávají povodňové komise obcí (případně členové obecní rady) povodňové komisi ORP Židlochovice, která je po jejich zpracování předává

  • Povodňové komisi Jihomoravského kraje,
  • příslušným obcím ve správním obvodu ORP Židlochovice,
  • povodňovým orgánům dotčených sousedních ORP
  • vše v kopii Krajskému operačnímu středisku HZS JMK.

Na základě těchto informací a na základě vlastních poznatků zajišťují obce ve svých územích varování a informování obyvatelstva a ostatních účastníků ochrany před povodněmi a přijímají další opatření podle svých povodňových plánů.

Vytvořeno 8.12.2016 22:31:01 | přečteno 376x | bibca.janebova

Navigace

Bezpečnost obyvatel

 
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979


Veřejné zakázky:
Profil zadavatele Města Židlochovice
ID profilu zadavatele ve VVZ: 639500

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí  8:00-17:00 
středa  8:00-17:00

Doporučujeme se objednat přes REZERVAČNÍ SYSTÉM

Podatelna:
Nádražní 750, Židlochovice 
+420 547 428 711 

pracovní doba podatelny: 
pondělí 7:30-17:00 
úterý 7:30-15:00 
středa 7:30-17:00 
čtvrtek 7:30-15:00 
pátek 7:30-14:00


Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 48 539 041
Za týden: 144 811
Za den: 8 066
Online návštěvníků: 59
load