Hlásná povodňová služba

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi. Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a povodňové orgány pro správní obvody obcí s rozšířenou působností a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi. K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu.

Stanoviště hlásné povodňové služby ORP Židlochovice

  • Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí
  • Nádražní 750, 667 01 Židlochovice
  • kontakty PK ORP

Schéma přenosu informací HPS při přirozených povodních

Hlásná povodňová služba ve SO ORP Židlochovice

  • Ve správním obvodu ORP Židlochovice  je hlídková služba organizována u 16 obcí z celkového počtu 24 obcí. 
  • Jde o obce, u nichž je zřízena povodňová komise.

Informace od obcí předávají povodňové komise obcí (případně členové obecní rady) povodňové komisi ORP Židlochovice, která je po jejich zpracování předává

  • Povodňové komisi Jihomoravského kraje,
  • příslušným obcím ve správním obvodu ORP Židlochovice,
  • povodňovým orgánům dotčených sousedních ORP
  • vše v kopii Krajskému operačnímu středisku HZS JMK.

Na základě těchto informací a na základě vlastních poznatků zajišťují obce ve svých územích varování a informování obyvatelstva a ostatních účastníků ochrany před povodněmi a přijímají další opatření podle svých povodňových plánů.

Vytvořeno 8.12.2016 22:31:01 | přečteno 644x | bibca.janebova
load