3.6. Varování, evakuace

 Vyrozumění a informace obyvatelstvu

Informovanost obyvatel o způsobu protipovodňové ochrany ve SO ORP Židlochovice zabezpečují obecní úřady obcí ve své působnosti.

Varování

 • Dle průběhu povodňové situace varují povodňové orgány ohrožené právnické a fyzické osoby:
 • lokálním výstražným systémem obce
 • dle seznamu ohrožených objektů
 • osobním upozorněním pověřených pracovníků úřadu
 •  ohrožené objekty

Evakuace

Evakuace se provádí v případě ohrožení osob, zvířat a majetku v záplavovém území a vztahuje se na všechny osoby v místě ohrožení.

 • Evakuovaným osobám se zajistí:
 • náhradní ubytování
 • náhradní stravování
 • O evakuaci je oprávněn rozhodnout:
 • velitel zásahu (při provádění záchranných a likvidačních prací)
 • zaměstnavatel v rámci své působnosti
 • starosta obce na území obce
 • starosta obce s rozšířenou působností (v rámci správního území ORP, je-li nutné evakuovat obyvatelstvo z více částí), převzali-li koordinaci záchranných a likvidačních prací

V případně mimořádných událostí s potřebou evakuace většího počtu osob bude požádán o organizační pomoc pracovník krizového řízení města Židlochovice. V případě zvláštních povodní (např. nebezpečí protržení protipovodňové hráze) bude situace řešena operativně za pomoci krizového štábu ORP Židlochovice.


Souhrnný přehled evakuačních míst ORP
Evakuační místoKapacitaObec
Hasičská zbrojnice10Holasice
Sokolovna40Holasice
ZŠ Holasice20Holasice
KD Medlov200Medlov
MŠ Medlov0Medlov
Restaurace na Kovárně0Medlov
ZŠ Havlíčkova80Rajhrad
ZŠ Masarykova50Rajhrad
Mateřská škola Rajhradice50Rajhradice
Obecní sál Rajhradice50Rajhradice
Základní škola Rajhradice50Rajhradice
MŠ Vojkovice40Vojkovice
Parkoviště před OÚ0Vojkovice
ZŠ Vojkovice50Vojkovice
Sokolovna Židlochovice50Židlochovice
ZŠ Židlochovice – tělocvična50Židlochovice

Související informace: mapaPOVIS 

Vytvořeno 19.10.2016 20:36:54 - aktualizováno 11.4.2019 11:21:23 | přečteno 788x | bibca.janebova
load