3.1. Povodňové komise


Název povodňové komise                                               Kontakt
Povodňová komise ORP ŽidlochoviceMěstský úřad Židlochovice
Nádražní 750, 667 01 Židlochovice
kontaktyPOVIS
Povodňová komise Města ŽidlochoviceMěstský úřad Židlochovice
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice
kontaktyPOVIS
Povodňová komise Jihomoravského krajeKrajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno
POVIS
Ústřední povodňová komiseMinisterstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 00 Praha

Povodňové orgány obce s rozšířenou působností Židlochovice zabezpečují v rámci svého správního obvodu povodňovou ochranu pro 24 obcí.

Obec                                      Záplavové územíPovodňová
komise
Zpracování
povodňového
 plánu
Digitální povodňový plán
BlučinaSvratka, LitavaPOVIS09.06.2008
Bratčice
HolasiceSvratkaPOVIS30.09.2014edpp.cz/povodnovy-plan/holasice/
Hrušovany u Brna            SvratkaPOVIS02.05.2005
Ledce
MedlovJihlavaPOVIS15.10.2014edpp.cz/dpp/medlov
MěnínLitavaPOVIS02.05.2005
Moutnice
Nesvačilka
NosislavSvratkaPOVIS08.03.2004
OpatoviceSvratka, LitavaPOVIS
Otmarov
PopoviceSvratkaPOVIS
PřísnoticeSvratkaPOVIS09.06.2008
RajhradSvratka, LitavaPOVIS16.12.2013edpp.cz/dpp/rajhrad
RajhradiceSvratka, LitavaPOVIS06.11.2014rajhradice.cz
Sobotovice
Syrovice
Těšany
UnkoviceSvratkaPOVIS02.05.2005
VojkoviceSvratka, LitavaPOVIS29.05.2013edpp.cz/dpp/vojkovice
ŽabčiceSvratkaPOVIS22.11.2006
ŽatčanyLitavaPOVIS02.05.2005
ŽidlochoviceSvratka, LitavaPOVIS24.11.2014zidlochovice.cz

Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi:

 • potvrzují soulad věcné a grafické části jim předložených povodňových plánů obcí s povodňovým plánem správního obvodu obce s rozšířenou působností,
 • zpracovávají povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností a předkládají jej správci povodí k odbornému stanovisku,
 • organizují provádění povodňových prohlídek,
 • prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů,
 • organizují odborná školení a výcvik pracovníků povodňových orgánů obcí a účastníků ochrany před povodněmi,
 • ukládají podle potřeby vlastníkům vodních děl úpravy manipulačních řádů z hlediska povodňové ochrany,
 • organizují a řídí hlásnou povodňovou službu na území v správním obvodu obce s rozšířenou působností, informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí s rozšířenou působností, příslušné správce povodí a Český hydrometeorologický ústav a Hasičský záchranný sbor České republiky,
 • organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů, řídí a koordinují opatření prováděná povodňovými orgány obcí a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc,
 • vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,
 • využívají pro řízení záchranných prací, pro jejich koordinaci se složkami integrovaného záchranného systému a pro spojení s místy záchranných prací operační středisko Hasičského záchranného sboru České republiky,
 • v nutných případech, pokud není svolána povodňová komise kraje, nařizují po dohodě se správou povodí mimořádné manipulace na vodních dílech nad rámec schválených manipulačních řádů s možným dosahem v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností,
 • v případě nebezpečí z prodlení vyžadují výpomoc ozbrojených sil České republiky nad rámec sil a prostředků vymezených v povodňových plánech,
 • spolupracují v době povodně s povodňovými orgány obcí při zajišťování hygienické a zdravotnické péče, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území,
 • soustřeďují zprávy o rozsahu a výši povodňových škod, posuzují účelnost provedených opatření a zpracovávají souhrnnou hodnotící zprávu o povodni,
 • vedou záznamy v povodňové knize. 
Vytvořeno 19.10.2016 20:32:38 | přečteno 746x | bibca.janebova
load