2.4. Stupně povodňové aktivity

Stupně povodňové aktivity vyjadřují míru povodňového nebezpečí vázanou na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu uvedené v příslušném povodňovém plánu. Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity:

I. SPA (stav bdělosti)

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

  • Hlavní činnosti:
  • věnuje se zvýšená pozornost vodním tokům a dalším zdrojům povodňového nebezpečí,
  • zahajuje činnost hlídková služba a hlásná povodňová služba.

II. SPA (stav pohotovosti)

Vyhlašuje se v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.

  • Hlavní činnosti:
  • aktivují se povodňové orgány,
  • vyrozumívají se další účastníci ochrany před povodněmi,
  • uvádějí se do pohotovosti prostředky k zabezpečovacím pracím a provádí se opatření ke zmírnění povodně.

III. SPA (ohrožení)

Vyhlašuje se při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření.

  • Hlavní a typické činnosti:
  • provádějí se zabezpečovací a záchranné práce, případně evakuace.

Stupně povodňové aktivity ve správním obvodu ORP Židlochovice:

Jednotlivé stupně povodňové aktivity jsou ve správním obvodu ORP Židlochovice odvozovány od dosažení směrodatných limitů vodních stavů v hlásných profilech na tocích. Jedná se o hlásný profil kat. A na toku Svratka – stanice Židlochovice a hlásný profil kat. C na toku Litava – stanice Blučina.

Povodňová komise ORP Židlochovice vyhlašuje příslušné stupně povodňové aktivity pro část, nebo celé území správního obvodu ORP. V obcích správního obvodu ORP Židlochovice vyhlašují stupně povodňové aktivity povodňové komise jednotlivých obcí.

Kat.TokProfilSPA Stav hladiny (cm)SPA Odvozený průtok (m3/s)
I.II.III.I.II.III.
ASvratkaŽidlochovice25030035080,3103126,0
CLitavaBlučina284334384183048


png-info Související kapitola: 3.4. Řešení činnosti při povodni

Souhrnný přehled směrodatných údajů stupňů povodňové aktivity:

Kat.Vodní tokNázev staniceORPSPA  stav hladiny (cm)SPA průtok(m3/s)
I.II.III.I.II.III.
ASvitavaBílovice nad SvitavouŠlapanice20027035026,048,878,5
ASvratkaVeverská BitýškaKuřim19024030032,465,6119,0
ASvratkaBrno-PoříčíBrno10016026029,366,1156,0
CSvratkaRajhradice_HŽidlochovice 290 330 370 76 98 117
CSvratkaVojkoviceŽidlochovice250300350
ASvratkaŽidlochoviceŽidlochovice25030035080,3103126,0
CRajhradský
náhon
Rajhrad-2Židlochovice80110130
CVojkovický
náhon
Rajhrad-1Židlochovice180210230
CVojkovický
náhon
HolasiceŽidlochovice200250270
CBobravaŽelešice 1Šlapanice110140175
BLitavaRychmanovŠlapanice25030035025,434,344,4
CLitavaBlučinaŽidlochovice183,22183,72184,22183048
AJihlavaIvančiceIvančice27032038066,291,4129,0
CJihlavaMedlov_2Židlochovice270320380
CJihlavaMedlov_1 JezeroŽidlochovice130200250

png-info Související kapitola: 2.3. Hlásné profily

png-info Související informace: mapa

png-info Související informace: POVIS

Vytvořeno 19.10.2016 20:26:06 | přečteno 926x | bibca.janebova
load