2.3. Hlásné profily

 Hlásný profil povodňové služby je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se podle významu rozdělují do tří kategorií.

1. Kategorie A (základní hlásný profil)

Vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí.

Stanice Židlochovice 
Kategorie 
Vodní tok Svratka 
Obec Židlochovice 
SPA 1 250 cm, 83,2 m3/s
SPA 2300 cm, 107 m3/s 
SPA 3350 cm, 132 m3/s
Evidenční list hydro.chmi.cz
Aktuální průtok hydro.chmi.cz 
Aktuální průtok      pmo.cz 

2. Kategorie B (doplňkový hlásný profil)

Profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Hlásný profil kategorie B se ve SO ORP Židlochovice nenachází.

3. Kategorie C (pomocný hlásný profil)

Účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí.

Stanice Holasice 
Kategorie C                                                              
Katastr Holasice 
Vodní tok Vojkovický náhon 
Evidenční list edpp.cz 
SPA 1 200 cm
SPA 2 250 cm 
SPA 3 270 cm 
Aktuální průtok      hladiny.cz 
Stanice Rajhradice 
Kategorie C                                                              
Katastr Rajhrad 
Vodní tok Svratka 
Evidenční list rajhradice.digitalni-povodnovy-plan.cz 
SPA 1 290 cm, 76 m3/s 
SPA 2 330 cm, 98 m3/s 
SPA 3 370 cm, 117 m3/s 
Aktuální průtok      hladiny.cz 
Stanice Rajhrad_1 
Kategorie C                                                              
KatastrRajhrad 
Vodní tok Vojkovický  náhon 
Evidenční list edpp.cz 
SPA 1 180 cm 
SPA 2210 cm 
SPA 3 230 cm 
Aktuální průtok      hladiny.cz 
Stanice Rajhrad_2 
KategorieC                                                              
Katastr Rajhrad 
Vodní tok Rajhradský náhon 
Evidenční list edpp.cz 
SPA 1 80 cm 
SPA 2 110 cm 
SPA 3 130 cm 
Aktuální průtok      hladiny.cz 
Stanice Vojkovice 
Kategorie C                        
Katastr Vojkovice 
Vodní tok Svratka 
Evidenční list ikona souboruzidlochovice.cz
SPA 1 250 cm 
SPA 2 300 cm 
SPA 3 350 cm 
Aktuální průtok      hladiny.cz 
Stanice Blučina 
Kategorie 
Katastr Blučina 
Vodní tok Litava 
Evidenční list ikona souboruzidlochovice.cz
SPA 1 284 cm, 18 m3/s 
SPA 2 334 cm, 30 m3/s 
SPA 3 384 cm, 48 m3/s 
Aktuální průtok      hladiny.cz 
Stanice Medlov_1 
Kategorie C                                                                
Katastr Medlov 
Vodní tok Jihlava (Jezero) 
Evidenční list edpp.cz 
SPA 1 130 cm 
SPA 2 200 cm 
SPA 3 250 cm 
Aktuální průtok      edpp.cz 
Stanice Medlov_2 
Kategorie C                                                                
Katastr Medlov 
Vodní tok Jihlava 
Evidenční list edpp.cz 
SPA 1 270 cm 
SPA 2 320 cm
SPA 3 380 cm 
Aktuální průtok      edpp.cz 

3. Přehled dotčených hlásných profilů mimo území ORP


Stanice Bílovice nad Svitavou 
KategorieA                                                                
Vodní tok Svitava 
ORP Šlapanice
Evidenční list hydro.chmi.cz 
SPA 1 200 cm, 26,0 m3/s 
SPA 2 270 cm, 48,8 m3/s 
SPA 3 350 cm, 78,5 m3/s 
Aktuální průtok      hydro.chmi.cz 
Stanice Veverská Bitýška 
Kategorie A                                                                
Vodní tok Svratka 
ORP Kuřim 
Evidenční list hydro.chmi.cz 
SPA 1 190 cm, 32,4 m3/s 
SPA 2 240 cm, 65,6 m3/s 
SPA 3 300 cm, 119,0 m3/s
Aktuální průtok      hydro.chmi.cz 
Stanice Brno-Poříčí 
Kategorie A                                                                
Vodní tok Svratka 
ORP Brno
Evidenční list hydro.chmi.cz 
SPA 1 100 cm, 29,3 m3/s 
SPA 2 160 cm, 66,1 m3/s 
SPA 3 260 cm, 156,0 m3/s 
Aktuální průtok      hydro.chmi.cz 
Stanice Želešice_1 
Kategorie C                                                                
Vodní tok Bobrava 
ORP  Šlapanice 
Evidenční list www.povodnovyportal.cz 
SPA 1 110 cm 
SPA 2 140 cm 
SPA 3 175 cm 
Aktuální průtok      povodnovyportal.cz
Stanice Rychmanov 
Kategorie B                                                                
Vodní tok Litava 
ORP  Šlapanice
Evidenční list hydro.chmi.cz 
SPA 1 250 cm, 25,4 m3/s 
SPA 2 300 cm, 34,3 m3/s
SPA 3 350 cm, 44,4 m3/s
Aktuální průtok      hydro.chmi.cz 
Stanice Ivančice 
Kategorie A                                                                
Vodní tok Jihlava 
ORP Ivančice 
Evidenční list hydro.chmi.cz 
SPA 1 270 cm, 66,2 m3/s
SPA 2 320 cm, 91,4 m3/s
SPA 3 380 cm, 129,0 m3/s
Aktuální průtok      chmi.cz 

png-info Související informace:  mapa
png-info Související informace:  POVIS


4. Srážkoměrné stanice

Stanice Holasice 
Umístění v areálu ČOV Holasice                                    
Aktuální měření   hladiny.cz 
Stanice Vojkovice 
Umístěnístřecha mateřské školy, Družstevní č.p. 253    
Aktuální měření   edpp.cz 
Stanice Židlochovice 
Umístění střechy mateřské školy, Brněnská č.p. 705    
Aktuální měření   hladiny.cz 
Stanice Vodní dílo Brno 
Umístění přehrada Brno, k.ú. Kníničky                        
Aktuální měření   hyro.chmi.cz 


png-info Související informace: mapa

png-info Související informace: POVIS


5. Varovné systémy obcí

Na území některých obcí správního obvodu ORP Židlochovice byly vybudovány lokální varovné systémy, které jsou součástí protipovodňové ochrany obcí. Do lokálního varovného systému jsou zapojeny srážkoměrné stanice, manometrické stanice a vysílací zařízení, které provádí hlášení prostřednictvím bezdrátových hlásičů.

 • LVS: HOLASICE
 • Manometrická stanice: 1
 • Srážkoměrná stanice: 1
 • Bezdrátové hlásiče: ano
 • LVS: MEDLOV
 • Manometrická stanice: 2
 • Bezdrátové hlásiče: ano
 • LVS: RAJHRAD
 • Manometrická stanice:2
 • Bezdrátové hlásiče: ano
 • LVS: RAJHRADICE
 • Manometrická stanice: 1
 • Bezdrátové hlásiče: ano
 • LVS: VOJKOVICE 
 • Manometrická stanice: 1
 • Srážkoměrnás tanice: 1
 • Bezdrátové hlásiče: ano
 • LVS: ŽIDLOCHOVICE
 • Manometrická stanice: 1
 • Srážkoměrná stanice: 1
 • Vodočetná lať: 1
 • Siréna: 2
 • Bezdrátové hlásiče: ano
Vytvořeno 19.10.2016 20:25:09 | přečteno 1937x | bibca.janebova
load