2.2. Vodní toky

Správním územím ORP Židlochovice protékají 3 významné vodní toky Svratka, Litava a Jihlava a 13 drobných vodních toků.

Významné vodní toky na území ORP:

Vodní tok  Svratka 
ID toku10 100 010
Číslo HP4-15-03-114
Správce toku Povodí Moravy, s.p.
ID DIBAVOD 412 790 000 100
Celková délka toku 168,492 km
Recipient Dyje
Záplavové územíPopovice u Rajhradu, Rajhrad, Rajhradice,
Holasice, Blučina, Vojkovice, Židlochovice,
Hrušovany u Brna, Nosislav, Unkovice, Přísnotice
Vodní tok  Jihlava
ID toku10 100 008
Číslo HP4-16-04-0050
Správce toku Povodí Moravy, s.p.                                                    
ID DIBAVOD416 520 000 100
Celková délka toku      180,802 km
RecipientSvratka
Záplavové územíMedlov
Vodní tok Litava 
ID toku10 100 046 
Číslo HP4-15-03-1130
Správce toku Povodí Moravy, s.p.
ID DIBAVOD415 600 000 100
Celková délka toku      58,554 km
RecipientSvratka
Záplavová územíŽidlochovice, Vojkovice u Židlochovic, Blučina,
Rajhradice, Opatovice u Rajhradu, Měnín, Žatčany  

Drobné vodní toky na území ORP:

Vodní tok Bobrava 
ID toku10 100 108
Číslo HP4-15-03-0200
Správce toku Povodí Mroavy, s.p.                                                
ID DIBAVOD 415 350 000 100
Celková délka toku      37,595 km
RecipientSvratka
 Dotčená územíPopovice
Vodní tokBorkovanský potok 
ID toku15 000 175 
Číslo HP4-15-03-1061
Správce tokuPovodí Moravy, s.p.                                                  
RecipientMoutnický potok
Dotčené území            Těšany
Vodní tok Dunávka 
ID toku10 188 746
Číslo  HP4-15-03-1120
Správce tokuPovodí Moravy, s.p.                                                    
ID DIBAVOD416 440 000 100
Celková délka toku      15,198 km
RecipentLitava
Dotčené územíBlučina, Opatovice, Rajhradice 
Vodní tok Farský potok 
ID toku10 198 801 
Správce tokuLesy ČR, s.p.
ID DIBAVOD516 450 100 200                                                      
Celková délka toku      1,594 km 
RecipientSvratka
Dotčená územíŽidlochovice
Vodní tok Hranečnický potok 
ID toku10 206 367
Číslo HP4-15-03-0900 
Správce tokuPovodí Moravy, s.p.                                                    
ID DIBAVOD416 220 000 100
Celková délka toku      8,805 km
RecipientMoutnický potok
Dotčené územíŽatčany
Vodní tok Ivanovický potok
ID toku10 185 942
Číslo HP4-15-03-0260
Správce tokuPovodí Moravy, s.p.                                                    
ID DIBAVOD415 550 000 100
Celková délka toku      11,374 km
RecipientSvratka
Dotčená území Rajhradice
Vodní tok Lejtna
ID toku10 203 810
Číslo HP4-15-03-1220
Správce tokuPovodí Moravy, s.p.                                                    
ID DIBAVOD416 510 200 100 
Celková délka toku      8,144 km
Recipient Šatava
Dotčená území Bratčice
Vodní tok Moutnický potok 
ID toku10 203 397
Číslo HP4-15-03-1062
Správce tokuPovodí Moravy, s.p.                                                    
ID DIVAVOD416 380 000 100
Celková délka toku      12,345 km
Recipient Litava
Dotčené území Blučina, Měnín, Těšany, Moutnice
Vodní tok Říčka (Zlatý potok) 
ID toku 10 100 107
Číslo HP 4-15-03-1040 
Správce toku Povodí Moravy, s.p.                                                    
ID DIBAVOD 416 240 000 100 
Celková délka toku      38,882 km 
Recipient Litava 
Dotčené území Měnín 
Vodní tok Syrůvka 
ID toku 10 203 055 
Číslo HP 4-15-03-1240
Správce toku Povodí Moravy, s.p.                                                    
ID DIBAVOD 416 510 400 100 
Celková délka toku      3,582 km
Recipient Šatava 
Dotčená území Sobotovice, Syrovice
Vodní tok Šatava 
ID toku10 100 141 
Číslo HP4-15-03-1250, 4-15-03-1230 
Správce toku Povodí Moravy, s.p.                                                    
ID DIBAVOD 416 510 100 100 
Celková délka toku      31,986 km 
Recipient Svratka
Dotčená území Hrušovany u Brna, Ledce, Unkovice, Přísnotice 
Vodní tok Šitbořický potok 
ID toku 10 206 235 
Číslo HP 4-15-03-1090 
Správce toku Povodí Moravy, s.p.                                                    
ID DIBAVOD 416 390 000 100 
Celková délka toku      10,281 km 
Recipient Moutnický potok
Dotčené území Měnín 
Vodní tokVojkovický náhon 
ID toku 10 187 089 
Číslo HP4-15-03-0272 
Správce tokuPovodí Moravy, s.p.                                                    
ID DIBAVOD 415 590 200 100 
Celková délka toku      7,717 km 
Recipient Svratka 
Dotčená území Holasice, Vojkovice u Židlochovic, Rajhrad 


png-info Související informace: MŽP - Evidence vodních toků
Vytvořeno 19.10.2016 20:24:10 | přečteno 1727x | bibca.janebova
load