1.3. Správci vodních toků

Vodní toky jsou předmětem správy prováděné správci vodních toků.  Významné vodní toky spravují, ve smyslu zákona o povodích, jednotlivé státní podniky. Seznam významných vodních toků a jejich správců stanovilo Ministerstvo zemědělství vyhláškou, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků. Správu drobných vodních toků mohou vykonávat obce, jejichž územím drobné vodní toky protékají, nebo fyzické a právnické osoby, případě organizační složky státu, jimž drobný vodní tok slouží nebo s jejichž činností souvisejí.

Správce vodních toků na území SO ORP

Územím správního obvodu ORP Židlochovice protékají 3 významné vodní toky (Svratka, Jihlava, Litava) a 13 drobných vodních toků

Správce Adresa Vodní toky 
Povodí Moravy, s.p.Dřevařská 11
601 75 Brno
www.pmo.cz

Bobrava
Borkovanský potok
Dunávka
Farský potok
Hranečnický potok
Ivanovický potok
Jihlava
Lejtna
Litava
Moutnický potok
Říčka (Zlatý potok)
Svratka
Syrůvka
Šatava
Šitbořický potok
Vojkovický náhon
Lesy ČR, s.p.


Přemyslova 1106/19
500 08 Hradec Králové
www.lesycr.cz
Farský potokpng-infoSouvisející kapitola: 2.2. vodní toky

Vytvořeno 19.10.2016 20:21:06 | přečteno 612x | bibca.janebova

Navigace

Bezpečnost obyvatel

 
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979


Veřejné zakázky:
Profil zadavatele Města Židlochovice
ID profilu zadavatele ve VVZ: 639500

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí  8:00-17:00 
středa  8:00-17:00

Doporučujeme se objednat přes REZERVAČNÍ SYSTÉM

Podatelna:
Nádražní 750, Židlochovice 
+420 547 428 711 

pracovní doba podatelny: 
pondělí 7:30-17:00 
úterý 7:30-15:00 
středa 7:30-17:00 
čtvrtek 7:30-15:00 
pátek 7:30-14:00


Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 48 539 041
Za týden: 144 811
Za den: 8 066
Online návštěvníků: 59
load