1.3. Správci vodních toků

Vodní toky jsou předmětem správy prováděné správci vodních toků.  Významné vodní toky spravují, ve smyslu zákona o povodích, jednotlivé státní podniky. Seznam významných vodních toků a jejich správců stanovilo Ministerstvo zemědělství vyhláškou, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků. Správu drobných vodních toků mohou vykonávat obce, jejichž územím drobné vodní toky protékají, nebo fyzické a právnické osoby, případě organizační složky státu, jimž drobný vodní tok slouží nebo s jejichž činností souvisejí.

Správce vodních toků na území SO ORP

Územím správního obvodu ORP Židlochovice protékají 3 významné vodní toky (Svratka, Jihlava, Litava) a 13 drobných vodních toků

Správce Adresa Vodní toky 
Povodí Moravy, s.p.Dřevařská 11
601 75 Brno
www.pmo.cz

Bobrava
Borkovanský potok
Dunávka
Farský potok
Hranečnický potok
Ivanovický potok
Jihlava
Lejtna
Litava
Moutnický potok
Říčka (Zlatý potok)
Svratka
Syrůvka
Šatava
Šitbořický potok
Vojkovický náhon
Lesy ČR, s.p.


Přemyslova 1106/19
500 08 Hradec Králové
www.lesycr.cz
Farský potokpng-infoSouvisející kapitola: 2.2. vodní toky

Vytvořeno 19.10.2016 20:21:06 | přečteno 755x | bibca.janebova
load