Předpovědní povodňová služba

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správcem povodí.


1. Klasifikace informací

Upozornění ČHMÚ:

Mimořádná zpráva předpovědní povodňové služby upozorňující na možnost vzniku extrémních meteorologických nebo hydrologických jevů, zejména možnost výskytu extrémních srážek a možnost výrazného stoupnutí hladin vodních toků s překročením směrodatných limitů pro stupně povodňové aktivity.

Výstraha ČHMÚ:

Mimořádná zpráva předpovědní povodňové služby, která se vydává, pokud je nebezpečný jev očekáván s dostatečně velkou pravděpodobností nebo pokud již nastal a dále potrvá. Předpokládá se překročení směrodatných limitů II. a III. stupně povodňové aktivity.

Informační zpráva ČHMÚ:

Zpráva předpovědní povodňové služby, která informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace, s cílem umožnit jim vyhodnocení povodňové situace pro řízení a zajišťování opatření k ochraně před povodněmi.

2. Subjekty zapojené do PPS

SubjektyKontakt 
ČHMÚHlásná a předpovědní povodňová službahttp://hydro.chmi.cz
Povodí Moravy, s.p.Stavy a průtokywww.pmo.cz
KOPIS HZS JMKRozesílání informací (e-mail, SMS)opis@jmk.izscr.cz
www.krizport.cz

3. Příjemci výstrah PPS

Příjemci výstrahFunkceTelefonE-mail
Ing. Jan Vitulapředseda PK606715461vitula.jan@outlook.cz
Mgr. Ivana Kejřovátajemník MÚ604290303kejrova@zidlochovice.cz
Ing. Milan Komendatajemník PK ORP604290308komenda@zidlochovice.cz
Ing. Zdeňka Koutnátajemník PK604290311koutna@zidlochovice.cz
OPIS Židlochovicezidlochoviceopis@seznam.cz

 Související informace: 3.1 Povodňové komise,  Kontakty

Vytvořeno 9.12.2016 0:32:29 | přečteno 659x | bibca.janebova
load