Hlídková služba


1. Hlídkovou službu zajišťuje:

 • při SPA I. – tajemník povodňové komise prostřednictvím pověřených osob
 • při SPA II. a SPA III. –  JSDH Židlochovice a městská policie Židlochovice na pokyn tajemníka povodňové komise

2. Hlídková služba se provádí na hlásných profilech:

 • Na vodním toku LITAVA:
 • hlásný profil Blučina_H – hladinoměr a vodočetná lať (most u koupaliště v Blučině)
 • hlásný profil Litava_VC – vodočetná lať (most Židlochovice)
 • Na vodním toku SVRATKA
 • hlásný profil Vojkovice_H – hladinoměr a vodočetná lať (most Vojkovice)
 • hlásný profil Židlochovice – vodočetná lať u lanového mostu
 • Případně na dalších určených místech dle situace.

3. Do dosažení SPA III. do doby přelití vod do inundace:

 • Hlídková služba je prováděna na těchto místech:
 • v ulici Brněnská u mobilního hrazení (k.ú. Vojkovice)
 • na mostě a lávce přes Svratku v Židlochovicích (v zimním období nutná výbava bidly pro likvidaci příp. ledových bariér)
 • na pravobřežní hrázi Svratky
 • od ústí Litavy po druhý silniční most přes Litavu na silnici II/416 (silnice do Blučiny)
 • na levém břehu Svratky od mostu směrem k lávce pro pěší po dešťovou výusť č. 13 (Březina)

 4. Po přelití vod do inundace:

 • Dále je hlídková služba prováděna podél protipovodňové ochrany v inundaci a to zejména:
 • na ulici Tyršova u mobilního hrazení z pytlů,
 • u kolejí železnice u mobilního hrazení z vaků,
 • na konci ul. Nádražní (silnice, uzávěry),
 • u příkopu zámeckého parku,
 • propustek pod silnicí III/41619 (k.ú. Hrušovany).

Hlídková služba hlásí stav hlásné službě PK Židlochovice (tajemníkovi PK, případně pověřenému pracovníkovi). Hlídkovou službu, pokud nehrozí ohrožení objektů, může vykonávat hlásná služba. 

Vytvořeno 9.12.2016 0:43:14 - aktualizováno 9.12.2016 11:02:57 | přečteno 599x | bibca.janebova
load