Hlásná povodňová služba

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi. Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a povodňové orgány pro správní obvody obcí s rozšířenou působností a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi. K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu.

Schéma přenosu informací Hlásné povodňové služby při přirozených povodních:

Stanoviště hlásné povodňové služby ve městě Židlochovice

 • Městský úřad Židlochovice
 • Odbor investic a místního hospodářství
 • Masarykova 100, 667 01 Židlochovice
 • Tajemník povodňové komise: Ing. Zdeňka Koutná
 • PK Židlochovice - kontakty

Činnost hlásné povodňové služby města Židlochovice

 • HPS vykonávají pověření členové povodňové komise města
 • zajistí předání informací v systému HPS: Povodňové komisi ORP Židlochovice, VAS a.s., při nebezpečí nastoupení vod do inundace obcím na toku
 • provedená hlášení se zapisují do povodňové knihy

Informace se předávají zejména v případě:

 • při nebezpečí povodně,
 • při negativní meteorologické a hydrologické předpovědi,
 • při dosažení (vyhlášení), změně a odvolání stupňů SPA na vodním toku Svratka (hlásný profil Židlochovice, hlásný profil Vojkovice) a na vodním toku Litava (hlásný profil Blučina),
 • při potřebě informovat o všeobecné situaci,
 • při potřebě koordinovat pomoc,
 • při potřebě varování obyvatelstva a informování obyvatelstva, evakuaci obyvatelstva
 • při vyhlášení krizového stavu a krizových opatření,

Četnost pravidelných hlášení o povodňové situaci:

 • při SPA I. dle rozhodnutí PK Židlochovice
 • při SPA II. dle rozhodnutí PK v 7.00, 12.00, 18.00
 • při SPA III. dle požadavku PK případně  PK ORP Židlochovice
Vytvořeno 9.12.2016 0:38:47 - aktualizováno 9.12.2016 11:04:02 | přečteno 436x | bibca.janebova

Navigace

Bezpečnost obyvatel

 
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979


Veřejné zakázky:
Profil zadavatele Města Židlochovice
ID profilu zadavatele ve VVZ: 639500

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí  8:00-17:00 
středa  8:00-17:00

Doporučujeme se objednat přes REZERVAČNÍ SYSTÉM

Podatelna:
Nádražní 750, Židlochovice 
+420 547 428 711 

pracovní doba podatelny: 
pondělí 7:30-17:00 
úterý 7:30-15:00 
středa 7:30-17:00 
čtvrtek 7:30-15:00 
pátek 7:30-14:00


Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 48 538 216
Za týden: 143 986
Za den: 7 241
Online návštěvníků: 55
load