3.6. Vyrozumění, varování, evakuace


1. Vyrozumění

Vyrozuměním se rozumí včasné předání informací o hrozící nebo již vzniklé povodni povodňovým orgánům, orgánům veřejné správy, orgánům krizového řízení, vybraným právnickým osobám a vybraným podnikajícím fyzickým osobám

Účelem vyrozumění je co nejrychleji aktivovat činnost určených osob pro řízení a provádění protipovodňových opatření určených příslušnými povodňovými plány nebo krizovými plány. Tato opatření zahrnují, mimo jiné, varování a informování obyvatelstva orgány obcí a zaměstnanců svými organizacemi.

 • Varovný signál „všeobecná výstraha“:
 • představuje kolísavý tón sirény v délce trvání 140 sekund
 • tento signál může být vysílán 3x po sobě v cca 3 minutových intervalech
 •  krizport.cz
 • Vyrozumění a informace obyvatelstvu:
 • Obyvatelé jsou všeobecně informováni o způsobu protipovodňové ochrany ve městě Židlochovice prostřednictvím zidlochovice.cz, informací v místním tisku Zpravodaj a v regionální kabelové televizi.
 • Zveřejňování aktuálních informací v normálním režimu povodňových stupňů:
 • Městským rozhlasem (ústředna v budově radnice Židlochovice, Masarykova 100
Pověření pracovníciTelefon E-mail 
Máca Martina547426015, 734 369 850martina.maca@zidlochovice.cz
Betášová Lenka547426024, 734 352 343lenka.betasova@zidlochovice.cz
Motlíčková Gabriela547426011, 605 503 837gabriela.motlickova@zidlochovice.cz
 • Zveřejňování informací v naléhavé  situaci, při výpadku el. energie:
 • mobilní rozhlasové zařízení instalované do služebního vozidla Městské policie
 • vozidlo JSDH Židlochovice
 • megafony uložené na služebně Městské policie

2. Varování

 • Dle průběhu povodňové situace se varují ohrožené právnické a fyzické osoby:
 • lokálním výstražným systémem (městský rozhlas)
 • dle seznamu ohrožených objektů
 • osobním upozorněním pověřených pracovníků úřadu
 • Ohrožené objekty:
 • cca 12 rodinných domů na konci ulice Masarykova (vybřežení Litavy) – okraj pasivní zóny
 • cca 7 rodinných domů na ulici Strejcův Sbor – část k Žerotínovu nábřeží
 • zahrádkářská oblast s chatami na Pastviskách
 • zahrádky kolem Litavy
 • garáže u Litavy (u nového mostu)
 • mimo záplavové území je ohrožen suterén bytového domu č.p. 155 nám. Míru
 •  2.7. Ohrožené objekty,  ikona souborupříloha.pdfmapa,  POVIS

3. Evakuace

Evakuace se provádí v případě ohrožení osob, zvířat a majetku v záplavovém území a vztahuje se na všechny osoby v místě ohrožení.

 • Evakuovaným osobám se zajistí:
 • náhradní ubytování
 • náhradní stravování
 • O evakuaci je oprávněn rozhodnout:
 • velitel zásahu (při provádění záchranných a likvidačních prací)
 • zaměstnavatel v rámci své působnosti
 • starosta obce na území obce
 • starosta obce s rozšířenou působností (v rámci správního území OPRO, je-li nutné evakuovat obyvatelstvo z více částí), převzali-li koordinaci záchranných a likvidačních prací
 • Evakuace ve městě Židlochovice:
 • při povodni se předpokládá evakuace pouze pro max. 70 obyvatel z ulice Masarykova a Strejcův Sbor
 • obyvatelé, kteří se nebudou moci ubytovat u příbuzných a známých, je možné umístit v ubytovacích zařízeních
Zařízení
Počet 
lůžek
Kontakt
Pavir21Masarykova 109, Židlochovice, 547238937, 605250762
Národní dům26nám. Míru 24, 547231060, 724682818

Evakuaci je možné provádět po místních komunikacích, předpokládá se pouze částečné zatopení místní komunikace u rohu Strejcova Sboru. Evakuaci je možné provést běžnými dopravními prostředky obyvatel nebo města.

V případně mimořádných událostí s potřebou evakuace většího počtu osob bude požádán o organizační pomoc pracovník krizového řízení města Židlochovice. V případě zvláštních povodní (např. nebezpečí protržení protipovodňové hráze) bude situace řešena operativně za pomoci krizového štábu ORP Židlochovice.

Krizový štáb
funkce
JménoTelefonMobilE-mail
PředsedaVitula Jan, Ing.546 426 011606 715 461vitula.jan@outlook.cz
TajemníkHoloubková Martina, Bc.
739 654 658martina.holoubkova@zidlochovice.cz

Evakuační místa

NázevAdresaKontaktWebová adresa
Sokolovna ŽidlochoviceTyršova 161776 086 817sokol-zidlochovice.cz
ZŠ Židlochovice - tělocvičnaTyršova 611547 425 421zszidlochovice.cz

Související informace: mapa,  POVIS 

Vytvořeno 17.10.2016 23:32:18 - aktualizováno 11.4.2019 11:19:23 | přečteno 871x | bibca.janebova
load