3.5. Činnost obyvatelstva

V závislosti na hrozící/vzniklé události budou obyvatelé ohrožené povodní postupovat dle následujících pokynů:

Při vyhlášení II. SPA

 • získávat informace z hromadných sdělovacích prostředků (ČT, ČRo)
 • řídit se příkazy povodňových orgánů, policie a záchranářů (bude zveřejněno rozhlasem, na úřední desce, příp. dalším způsobem)
 • zapojit se do ochrany před povodní podle pokynů vydaných povodňovými orgány nebo orgány bezpečnostních složek
 • připravit se k případné evakuaci dle pokynů povodňových orgánů
 • připravit k evakuaci domácí zvířata
 • zajistit majetek (pytle s pískem k utěsnění dveří, oken sklepů)

Při vyhlášení III. SPA

 • připravit evakuační zavazadla (v případě výzvy povodňové komise)
 • připravit zabezpečení hospodářských zvířat
 • zajistit nebo odstranit snadno odplavitelný materiál
 • v případě přímého ohrožení odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody

Při vyhlášení evakuace:

 • zabezpečit nemovitost (odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody, zabezpečit dveře, okna)
 • přesunout se do evakuačního místa dle pokynů
 • zkontrolovat sousedy a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci

Evakuační zavazadlo:

 • jídlo a pití + nádobí
 • cennosti a dokumenty
 • léky a hygiena
 • oblečení a vybavení pro přespání
 • přístroje, nástroje, zábava

 Související informace: 3.6. Vyrozumění, varování, evakuace

Související inforamce: Krizport - rady občanům

Vytvořeno 17.10.2016 23:31:02 | přečteno 572x | bibca.janebova
load