3.2. Činnost orgánů před povodní

Organizaci povodňové ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

1. Organizační činnosti povodňové ochrany:

2. Činnost orgánů PŘED povodní:

  • povodňové prohlídky
  • evidence sil a prostředků
  • aktualizace povodňového plánu
  • zabezpečení ochrany před povodněmi
  • prověření připravenosti na povodně

Zabezpečí: tajemník PK 

Vytvořeno 17.10.2016 23:27:24 | přečteno 652x | bibca.janebova
load