2.9. Realizovaná opatření

Město Židlochovice má na pravém břehu řeky Svratky vybudovanou protipovodňovou ochranu sestávající ze sypaných hrází a tížních betonových zdí, doplněna je mobilním hrazením.  Město je ochráněno i proti nástupu vod z inundace. Ochrana byla vybudována v roce 1999 – I. etapa a v roce 2006 byla dobudována II. etapa. Rekonstrukce staré hráze v úseku od lávky po ČOV byla provedena v roce 2008. Vlastníkem II. etapy je Povodí Moravy, s.p.. Ostatní protipovodňovou ochranu vlastní město Židlochovice. Celá protipovodňová ochrana je ve správě města Židlochovice.

1. Svratka, Židlochovice – protipovodňová ochrana – I. etapa

Účelem vodního díla je protipovodňová ochrana intravilánu města Židlochovic spolu s územně související částí Vojkovic a jímacími územními prameništi Hrušovany-Vojkovice.

 • Stavba je členěna do 3 stavebních objektů:
 • SO 01 Úsek mezi ČOV a mostem v Židlochovicích
 • SO 02 Úsek p.b. Svratky nad mostem v Židlochovicích
 • SO 03 Inundace a jímací území Vojkovice
 • Stavební povolení vydal: Okresní úřad Brno-venkov, ŽP/1877/99-J, 25.3.1999
 • Kolaudační rozhodnutí vydal: Okresní úřad Brno – venkov, ŽP/6766/99-J, 11.10.1999
 • Vlastník stavby: Povodí Moravy, s.p.
 • Správce vodního díla: Město Židlochovice

2. Svratka, Židlochovice – protipovodňová ochrana – II. etapa

Účelem vodního díla je protipovodňová ochrana intravilánu města Židlochovic, a to proti nátokovým vodám řízeně vypuštěných z toku Svratky mezi Židlochovicemi a Vojkovicemi při povodních do inundačního území na pravém břehu u Židlochovic. Řízená inundace je řešena v samostatném manipulačním a provozním řádu.

 • Stavba je členěna do 4 stavebních objektů:
 • SO 01 Snížení nivelity silnice III/41619
 • SO 02 Doplnění ochranných hrází
 • SO 03 Ochranná hráz zeď
 • SO 04 Přeložka optického kabelu
 • Stavební povolení vydal: Městský úřad Židlochovice, OZP/681/2006, 9.6.2006
 • Kolaudační rozhodnutí vydal: Městský úřad Židlochovice, OZP/5306/2007, 9.7.2007
 • Vlastník stavby: Povodí Moravy s.p.
 • Správce vodního díla: Město Židlochovice

3. Lokální výstražný a varovný systém města

V roce 2014 se realizoval projekt na vybudování lokálního výstražného a varovného systému pro město Židlochovice. Projekt zahrnoval zpracování digitálního povodňového plánu města Židlochovice a nainstalováno vysílací zařízení, které provádí hlášení prostřednictvím bezdrátových hlásičů. Vysílací zařízení bylo doplněno o modul napájení na zadávací pracoviště Integrovaného záchranného systému (IZS), sloužící jakožto Jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV). Součástí vysílacího zařízení je také modul telefonního vstupu pro urgentní spouštění varovného hlášení pověřenou osobou. Pro ozvučení obce bylo instalováno 66 ks bezdrátových hlásičů se 165 ks reproduktorů. Bezdrátový rozhlas je možné ovládat přes PC. Byly instalovány 2 elektronické sirény, které zpracovávají uložené zvukové soubory. Pro měření stavu vodních hladin byl na mostě ve Vojkovicích přes Svratku instalován manometrický hladinoměr a vodoměrná lať.


Vytvořeno 17.10.2016 23:21:44 | přečteno 720x | bibca.janebova

Navigace

Bezpečnost obyvatel

 
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979


Veřejné zakázky:
Profil zadavatele Města Židlochovice
ID profilu zadavatele ve VVZ: 639500

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí  8:00-17:00 
středa  8:00-17:00

Doporučujeme se objednat přes REZERVAČNÍ SYSTÉM

Podatelna:
Nádražní 750, Židlochovice 
+420 547 428 711 

pracovní doba podatelny: 
pondělí 7:30-17:00 
úterý 7:30-15:00 
středa 7:30-17:00 
čtvrtek 7:30-15:00 
pátek 7:30-14:00


Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 48 538 924
Za týden: 144 694
Za den: 7 949
Online návštěvníků: 40
load