2.7. Ohrožené objekty


1. Ohrožené objekty

V současné době je pravobřežní zástavba řeky Svratky ochráněna při správné manipulaci protipovodňovou ochranou na  Q100 (mobilní hrazení na ul. Brněnská, vaky přes železnici, pytle s pískem přes silnici do Hrušovan u Brna, uzávěry na kanalizaci a propustcích, kontrola stavu protipovodňové ochrany).

 • Ohrožené objekty na území města Židlochovice:
 • 12 rodinných domů na konci ulice Masarykova (vybřežení Litavy) – okraj pasivní zóny
 • 7 rodinných domů na ulici Strejcův Sbor – část k Žerotínovu nábřeží
 • zahrádkářská oblast s chatami na Pastviskách
 • zahrádky kolem Litavy
 • garáže u Litavy (u nového mostu)
 • Mimo záplavové území:
 • suterén obytného domu č.p. 155 nám. Míru (správce domu má připraveny prostředky k zamezení nátoku vody domovní kanalizací)
 • Dále je nutno zamezit zpětnému nátoku z kanalizace (uzávěry na straně od řeky):
 • vpusť na ulici Nádražní – vjezd k MÚ u translační věže
 • šachta na Brněnské ulici u garáží
 • vpusť na ulici kpt. Rubena u ul. Jiráskova
 • Ohrožené objekty na vodních tocích
 • na území města Židlochovice se nenachází
 • Je však nutno sledovat stav vyústních objektů kanalizace a protipovodňové hráze a zdi.
OBJEKTYUMÍSTĚNÍPOČET OBJEKTŮPOPIS
RD ul. Masarykovaul. Masarykova12čísla popisná: 521, 515, 514, 557, 275, 429, 283, 513, 437, 479, 584, 548
Garáže u Litavysoutok Litavy se Svratkouzáplavové území Litavy
Zahrádky Pastviskalevobřežní část Svratkyzáplavové území Svratky
RD Strejcův sborStrejcův Sbor - směr Žerotínovo nábřeží7záplavové území
Sběrný dvůr Židlochovicepravobřežní část Svratky1uskladněné nebezpečné látky

 ohrožené objekty.pdf  mapa  POVIS

2. Objekty ohrožené bleskovou povodní

Při náhlých přívalových deštích mohou vzniknout bleskové povodně. Při splachu půd z kopce Výhon může dojít k zanesení některých komunikací na území města – ul. Legionářská.

 mapaPOVIS

Vytvořeno 17.10.2016 23:19:19 | přečteno 714x | bibca.janebova
load