2.4. Stupně povodňové aktivity

Stupně povodňové aktivity vyjadřují míru povodňového nebezpečí vázanou na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu uvedené v příslušném povodňovém plánu. Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity:

I. SPA (stav bdělosti)

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

 • Hlavní činnosti:
 • věnuje se zvýšená pozornost vodním tokům a dalším zdrojům povodňového nebezpečí,
 • zahajuje činnost hlídková služba a hlásná povodňová služba,

II. SPA (stav pohotovosti)

Vyhlašuje se v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.

 • Hlavní činnosti:
 • aktivují se povodňové orgány,
 • vyrozumívají se další účastníci ochrany před povodněmi,
 • uvádějí se do pohotovosti prostředky k zabezpečovacím pracím a provádí se opatření ke zmírnění povodně.

III. SPA (stav ohrožení)

Vyhlašuje se při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření.

 • Hlavní činnosti:
 • provádějí se zabezpečovací a záchranné práce, případně evakuace.


Stupně povodňové aktivity na území města Židlochovice

 • odvozují se od dosažení směrodatných limitů vodních stavů na hlásných profilech na vodních tocích Svratka a Litava
 • SPA nastává,
 • a III. SPA vyhlašuje Povodňová komise ORP Židlochovice pro správní území obce s rozšířenou působností
 Kat. Tok StaniceI.SPA
hladina cm
průtok m3/s 
II.SPA
hladina cm
průtok m3/s 
III.SPA
hladina cm
průtok m3/s
 
ASvratka  Židlochovice  250 cm
90,2 m3/s
300 cm
113 m3/s
350
137 m3/s
CSvratkaVojkovice250 cm

300 cm

350 cm

CLitavaBlučina284 cm
18 m3/s
334 cm
30 m3/s
384 cm
48 m3/s


png-infoSouvisející kapitola: 2.3. hlásné profily
png-infoSouvisející kapitola: 3.4. řešení situace při povodni
png-infoSouvisející informace: vzor vyhlašování SPA


Vytvořeno 2.10.2016 22:34:24 | přečteno 500x | bibca.janebova

Navigace

Bezpečnost obyvatel

 
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979


Veřejné zakázky:
Profil zadavatele Města Židlochovice
ID profilu zadavatele ve VVZ: 639500

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí  8:00-17:00 
středa  8:00-17:00

Doporučujeme se objednat přes REZERVAČNÍ SYSTÉM

Podatelna:
Nádražní 750, Židlochovice 
+420 547 428 711 

pracovní doba podatelny: 
pondělí 7:30-17:00 
úterý 7:30-15:00 
středa 7:30-17:00 
čtvrtek 7:30-15:00 
pátek 7:30-14:00


Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 48 539 041
Za týden: 144 811
Za den: 8 066
Online návštěvníků: 59
load