2.1. Zájmové území


Území města Židlochovice se nachází v oblasti severního mírného klimatického pásu s pravidelným ročním cyklem teplot a srážek. Mimo těchto dlouhodobých výkyvů jsou krátkodobé změny počasí způsobovány častými přechody atmosférických front, které od sebe oddělují teplejší a studenější vzduchové masy a jsou většinou doprovázeny srážkami. Základním zdrojem vody pro území jsou atmosférické srážky. Rozdělení srážek v průběhu roku má kontinentální charakter. Nejvyšší měsíční úhrny srážek připadají na květen až srpen, nejméně srážek je v únoru a březnu. V letních měsících se často vyskytují krátkodobé vydatné srážky bouřkového charakteru, které zasahují poměrně malá území.  Sněhová pokrývka se objevuje v průměru od poloviny prosince do poloviny února. Období tání sněhové pokrývky není pravidelné, tání významná pro vznik povodní mohou nastat prakticky od prosince až do dubna.

Židlochovice leží na soutoku vodních toků Svratka a Litava. Územím obce dále protéká drobný vodní tok Farský potok, který je pravobřežním přítokem Svratky a vlévá se do Svratky na území města. Svratka protéká napříč územím od severu k jihu a přivádí vodu regulovaným korytem zhruba po začátek katastru. Dále je koryto po ústí Farského potoka částečně regulováno a pod tímto úsekem je koryto neregulované, s hustým břehovým porostem a meandry, zpomalující tok řeky (spád 0,2 promile).  Od východu přitéká vodní tok Litava a vlévá se do Svratky na území města.

png-info Související kapitola: 2.2. Vodní toky

png-info Související kapitola: 2.6. Ohrožení


Záplavová území

Na území města Židlochovice jsou vyhlášená záplavová území vodního toku Svratka a záplavové území vodního toku Litava.

Vodní tokRozhodnutí o vyhlášení záplavového území
 SvratkaJMK/1514113/2006 ze dne 24.10.2007
 LitavaJMK/11373/2006, 27.1.2006
JMK/39810/2008, 16.9.2008
JMK/142937/2009, 11.12.2009
JMK/24199/2010, 21.4.2010

png-infoSouvisející informace: souhrn rozhodnutí KÚ JMK 

png-infoSouvisející informace: mapa

Vytvořeno 2.10.2016 22:17:55 | přečteno 733x | bibca.janebova
load