2.1. Zájmové území


Území města Židlochovice se nachází v oblasti severního mírného klimatického pásu s pravidelným ročním cyklem teplot a srážek. Mimo těchto dlouhodobých výkyvů jsou krátkodobé změny počasí způsobovány častými přechody atmosférických front, které od sebe oddělují teplejší a studenější vzduchové masy a jsou většinou doprovázeny srážkami. Základním zdrojem vody pro území jsou atmosférické srážky. Rozdělení srážek v průběhu roku má kontinentální charakter. Nejvyšší měsíční úhrny srážek připadají na květen až srpen, nejméně srážek je v únoru a březnu. V letních měsících se často vyskytují krátkodobé vydatné srážky bouřkového charakteru, které zasahují poměrně malá území.  Sněhová pokrývka se objevuje v průměru od poloviny prosince do poloviny února. Období tání sněhové pokrývky není pravidelné, tání významná pro vznik povodní mohou nastat prakticky od prosince až do dubna.

Židlochovice leží na soutoku vodních toků Svratka a Litava. Územím obce dále protéká drobný vodní tok Farský potok, který je pravobřežním přítokem Svratky a vlévá se do Svratky na území města. Svratka protéká napříč územím od severu k jihu a přivádí vodu regulovaným korytem zhruba po začátek katastru. Dále je koryto po ústí Farského potoka částečně regulováno a pod tímto úsekem je koryto neregulované, s hustým břehovým porostem a meandry, zpomalující tok řeky (spád 0,2 promile).  Od východu přitéká vodní tok Litava a vlévá se do Svratky na území města.

png-info Související kapitola: 2.2. Vodní toky

png-info Související kapitola: 2.6. Ohrožení


Záplavová území

Na území města Židlochovice jsou vyhlášená záplavová území vodního toku Svratka a záplavové území vodního toku Litava.

Vodní tokRozhodnutí o vyhlášení záplavového území
 SvratkaJMK/1514113/2006 ze dne 24.10.2007
 LitavaJMK/11373/2006, 27.1.2006
JMK/39810/2008, 16.9.2008
JMK/142937/2009, 11.12.2009
JMK/24199/2010, 21.4.2010

png-infoSouvisející informace: souhrn rozhodnutí KÚ JMK 

png-infoSouvisející informace: mapa

Vytvořeno 2.10.2016 22:17:55 | přečteno 550x | bibca.janebova

Navigace

Bezpečnost obyvatel

 
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979


Veřejné zakázky:
Profil zadavatele Města Židlochovice
ID profilu zadavatele ve VVZ: 639500

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí  8:00-17:00 
středa  8:00-17:00

Doporučujeme se objednat přes REZERVAČNÍ SYSTÉM

Podatelna:
Nádražní 750, Židlochovice 
+420 547 428 711 

pracovní doba podatelny: 
pondělí 7:30-17:00 
úterý 7:30-15:00 
středa 7:30-17:00 
čtvrtek 7:30-15:00 
pátek 7:30-14:00


Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 48 538 107
Za týden: 143 877
Za den: 7 132
Online návštěvníků: 38
load