1.3. Správci vodních toků

Vodní toky jsou předmětem správy prováděné správci vodních toků. Významné vodní toky spravují, ve smyslu zákona o povodích, jednotlivé státní podniky. Seznam významných vodních toků a jejich správců stanovilo Ministerstvo zemědělství vyhláškou, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků. Správu drobných vodních toků mohou vykonávat obce, jejichž územím drobné vodní toky protékají, nebo fyzické a právnické osoby, případě organizační složky státu, jimž drobný vodní tok slouží nebo s jejichž činností souvisejí.

Židlochovice leží na soutoku vodních toků Svratka a Litava. Svratka protéká napříč územím od severu k jihu. Od východu přitéká vodní tok Litava, který je pravobřežním přítokem Svratky a vlévá se do Svratky na území města. Územím obce dále protéká drobný vodní tok Farský potok, který je pravobřežním přítokem Svratky a vlévá se do Svratky na území města.


Vodní tok  SprávceAdresa 
 Svratka Povodí Moravy, s.p.Dřevařská 11
601 75 Brno
 Litava Povodí Moravy, s.p.Dřevařská 11
601 75 Brno
 Farský potok Lesy ČR, s.p.Přemyslova 1106/19
50005 Hradec Králové

 png-info Související kapitola: 2.2. Vodní toky

Vytvořeno 2.10.2016 21:48:28 | přečteno 848x | bibca.janebova
load