Povodňový plán města Židlochovice

Povodňový plán města Židlochovice je základním dokumentem pro řízení ochrany před povodněmi. Vychází z charakteristiky území, z hydrometeorologických poměrů v dané oblasti a také ze zkušeností z proběhnutých povodní.

Základní informace o povodňovém plánu

 • Identifikátor: 11198
 • Název: Povodňový plán města Židlochovice
 • Město: Židlochovice
 • Kód obce: 584282
 • Obec s rozšířenou působností: Židlochovice
 • Kód ORP: 6221
 • Kraj: Jihomoravský
 • Příslušný vodohospodářský úřad: Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí
 • Povodňový orgán mimo povodeň: Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí
 • Povodňový orgán při povodni: Povodňová komise města Židlochovice

Vydavatel povodňového plánu

 • Vydavatel: Město Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice
 • Schválil: starosta města, 
 • Číslo jednací: KS/2010
 • Dne: 16.04.2010

Soulad s povodňovým plánem vyššího územního celku

 • Vydavatel souladu: Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí
 • Číslo jednací: OZP/24866/2011/VM
 • Datum vydání: 01.11.2011

Stanovisko správce povodí

 • Vydavatel stanoviska: Povodí Moravy, s.p.
 • Číslo jednací: PM/012037/2010-219/P
 • Datum vydání: 31.03.2010

Aktualizované vydání a zpracování digitálního plánu

 • Zpracovatel aktualizace: Město Židlochovice
 • Číslo jednací: OZP/2014
 • Datum vydání: 20.11.2014
 • Zpracovatel digitálního povodňového plánu: 3TPromo, s.r.o.
 • Datum vydání: 20.11.2014
 • Zveřejnění v POVIS: Informace

Záznamy o provedených aktualizacích

 • Aktualizace: 20.04.2015
 • Aktualizace: 10.08.2015
 • Aktualizace: 25.09.2016

logo EU

Navigace

Bezpečnost obyvatel

 
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979 

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí: 8.00-17.00
středa:   8.00-17.00

Doporučujeme se objednat přes
REZERVAČNÍ SYSTÉM.

Podatelna tel.: +420 547 428 711

Nádražní 750

Pracovní doba podatelny:
pondělí:  7.30 - 17.00
úterý:      7.30 - 15.00 
středa:    7.30 - 17.00 
čtvrtek:   7.30 - 15.00 
pátek:     7.30 - 14.00

Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 44 118 564
Za týden: 751 571
Za den: 13 456
Online návštěvníků: 55
load