Slavnost povýšení na město

Slavnost povýšení na město

Už od února, kdy proběhla první z besed pana Karla Vavříka na téma z historie Židlochovic, se konala celá řada akcí připomínajících 140. výročí povýšení na město. 

Hlavní, slavnostní celodenní program byl Městským kulturním střediskem naplánován na termín 1. 6. Toto datum nepadlo náhodně, ale zcela účelově z důvodu ohlášeného Žerotínského farmářského trhu, který do kompozice programu výborně zapadal.

Dopolední historická část programu, vycházející z návrhu scénáře Mgr. Miroslava Cvrka, se odvíjela v období kolem roku 1873, tedy roku, kdy byly Židlochovice císařem Františkem Josefem I. povýšeny  na město a kdy i náměstí se často proměňovalo v tržiště.

A tak 1. 6. mírně po jedenácté hodině za zvuků dechové hudby Blučiňáci prošel zcela naplněným náměstím směrem k podiu u staré radnice početný kostýmovaný průvod v čele se třemi prapory reprezentujícími naše město.

Tam, vydatně podpořená mírně historicky nadnesenou kreativitou sokolských divadelníků, proběhla historická rekonstrukce této události s přečtením obsahu dokumentu povýšení a představení významných osobností města doby 2. poloviny 19. století. Současně zde došlo ke křtu dlouho očekávané publikace z historie města, vydané židlochovickým Vlastivědným klubem. 

Závěr dopoledního programu mírně narušil opět nastupující déšť, který také velmi významně ovlivnil průběh dalšího programu Zahradní slavnosti na Robertově vile.

Chtěla bych touto cestou vyjádřit poděkování všem, kteří se svou přímou účastí v průvodu, organizačně nebo i nápadem zasloužili o reprezentativní a důstojné oslavy výročí města.  Pomoci a vstřícnosti všech těchto lidí si velice vážím a spolupráce s nimi mi byla potěšením.

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko 

Slavnost povýšení na město

Slavnost povýšení na město

Slavnost povýšení na město

 
Slavnost povýšení na město

Slavnost povýšení na město

 
Slavnost povýšení na město

Slavnost povýšení na město

 
Slavnost povýšení na město

Slavnost povýšení na město

 
Slavnost povýšení na město

Slavnost povýšení na město

 
Slavnost povýšení na město

Slavnost povýšení na město

 
Slavnost povýšení na město

Slavnost povýšení na město

 
Slavnost povýšení na město

Slavnost povýšení na město

 
Slavnost povýšení na město

Slavnost povýšení na město

 
Slavnost povýšení na město

Slavnost povýšení na město

 
Slavnost povýšení na město

Slavnost povýšení na město

 
Slavnost povýšení na město

Slavnost povýšení na město

 
 
Vytvořeno 17.4.2015 14:04:31 | přečteno 854x | Jiří Třísko
load