Setkání představitelů MAS Podbrněnsko

Setkání představitelů MAS Podbrněnsko

V Pohořelicích se 15. prosince večer sešla Valná hromada Místní akční skupiny Podbrněnsko, o.s. (dále jen MAS). 

Na tomto setkání členů MAS i hostů, se řešila řada témat spojených především s nadcházejícími lety. V současnosti je třeba připravit celý region, ale i organizační strukturu a vnitřní pochody samotné MAS, na příliv peněz z evropských dotací.

Je možná odvážné hovořit doslova o přílivu financí, ale dle zveřejňovaných informací a dosavadních jednání probíhajících na vládní úrovni, by se mělo mezi všechny MAS v České republice rozdělit v programovacím období 2014-2020 více než 15 miliard korun. První výzvy v operačních programech by mohly být vyhlašovány již okolo poloviny roku 2015. Záleží však na postupu vyjednávání mezi ČR a Evropskou unií.

I naše MAS proto do té doby potřebuje vytvořit potřebné zázemí a nastavit organizační strukturu a zvolit potřebné orgány. Všechny tyto změny jsou pak předmětem schvalování na MMR. MAS musí projít tzv. standardizací. O této problematice hovořili pracovníci kanceláře MAS. Jak ukázala následná diskuse, není to problematika jednoduchá. Kancelář MAS však na standardizaci pracovala na plné obrátky, a tak se již diskutovalo o definitivní podobě stanov MAS, o pracích na dokončení strategie regionu (tzv. SCLLD) a i o dalších dotacích, které podpoří činnost kanceláře v příštím roce.

Na Valné hromadě byli nominováni členové orgánů MAS – Výkonné rady, Dozorčí rady a Výběrové komise. Řady MAS se navíc po schválení Valnou hromadou rozšířily o nové partnery, kteří mají chuť aktivně se podílet na rozvoji našeho regionu.

Fotografie z jednání Valné hromady MAS Podbrněnsko, o. s. dne 15. 12. 2014 (autor: Jakub Jaňura). 

Setkání představitelů MAS Podbrněnsko

Setkání představitelů MAS Podbrněnsko

Setkání představitelů MAS Podbrněnsko

 
Setkání představitelů MAS Podbrněnsko

Setkání představitelů MAS Podbrněnsko

 
Setkání představitelů MAS Podbrněnsko

Setkání představitelů MAS Podbrněnsko

 
Setkání představitelů MAS Podbrněnsko

Setkání představitelů MAS Podbrněnsko

 
 
Vytvořeno 20.4.2015 15:47:37 | přečteno 572x | Jiří Třísko
load