Sekání - U nás v Sokole

Sekání - U nás v Sokole

Víkend 20. – 22. června 2014 byl již v pořadí třetím termínem setkání sokolek a sokolů na akci zvané U nás v Sokole. 

Tentokráte jsme se organizace této zajímavé „mezisletové“ aktivity ujali v jihomoravských Židlochovicích. Víkend byl tematicky sestaven pro všechny zájmové skupiny jak turisticky, tak sportovně, nechyběl ani večerní kulturní program.

V pátek po příjezdu si účastníci mohli prohlédnout výstavu z historie naší tělocvičné jednoty a následně proběhl také taneční večer, na kterém byly upřesněny organizační pokyny a slet byl tímto i oficiálně zahájen.  Zhlédli jsme skladbu Zimní sen, určenou pro světovou gymnaestrádu v Helsinkách, kterou následně všechny přítomné naučili židlochovičtí spoluautoři Tomáš a Dagmar Kratochvílovi. Zbytek večera probíhal v duchu seznamování.  V sobotu jsme se vydali po místních památkách, na kterých nás provázel Mgr. Karel Vavřík, místní kronikář a znalec, který přiblížil historii a současnost všech významných míst a objektů ve  městě. Exkurze po památkách byla zakončena přijetím bratrem a také starostou města, Vlastimilem Helmou na historické radnici, který si s námi připil na zdar celé akce vínem od místních vinařů a provedl také radničním sklepením. Následoval výstup na Akátovou věž, kde opět pan Vavřík zaujal přítomné svým výkladem o výhledu na zajímavá místa, která jsou z rozhledny vidět, za což mu patří velký dík. Cesta z rozhledny vedla po Naučné stezce krajinnou Výhonu zpět do sokolovny.

Současně probíhaly v sobotu dva nácviky skladeb: skladby Pro radost Marie Frantové určené pro Sokolské Brno a Zimní sen pro světovou gymnaestrádu v Helsinkách. Jednotliví účastníci se tak mohli, vzhledem k rozvržení nácviků, zúčastnit alespoň jedné z vycházek.

V pozdním odpoledni bylo divadelním odborem připraveno večerní představení Nepokojné hody svaté Kateřiny.   Perličkou večera se stalo nečekané vystoupení účastnic akce z Turnova, které předvedly dvě sportovně taneční vystoupení a neváhaly zapojit i všechny zúčastněné.

V neděli dopoledne na nás čekala prohlídka zámku.  Během celého víkendu se v Židlochovicích ukázalo přes 80 sokolek a sokolů z různých jednot z celé České republiky.

Závěrem děkuji všem organizátorům ze Židlochovic, kteří se podíleli na přípravě této zdařilé akce.   Doufám, že se opět a v podobném počtu setkáme na dalším setkání U nás v Sokole, tentokrát v jihočeské Volyni.

Za TJ Sokol br. Jakub Kratochvíl 

Sekání - U nás v Sokole

Sekání - U nás v Sokole

Sekání - U nás v Sokole

 
Sekání - U nás v Sokole

Sekání - U nás v Sokole

 
Sekání - U nás v Sokole

Sekání - U nás v Sokole

 
Sekání - U nás v Sokole

Sekání - U nás v Sokole

 
Sekání - U nás v Sokole

Sekání - U nás v Sokole

 
Sekání - U nás v Sokole

Sekání - U nás v Sokole

 
Sekání - U nás v Sokole

Sekání - U nás v Sokole

 
 
Vytvořeno 20.4.2015 14:29:14 | přečteno 499x | Jiří Třísko
load