Burza středních škol

Základní škola Židlochovice uspořádala 5. listopadu pro žáky a rodiče vycházejících žáků burzu škol. 

Organizace této akce náleží výchovnému poradci školy PaedDr. Březinovi  a  vedoucí ŠPP Mgr. Radce Minaříkové. Letošní ročník navštívilo burzu 27 zástupců ze středních škol různých zaměření s širokou nabídkou řady studijních i učebních oborů. Úvodní slovo patřilo ředitelce školy, ing. Janě Králové, poté PaedDr. Březina informoval o průběhu přijímacího řízení, termínech a postupu při vyplňování přihlášek a předávání zápisových lístků. Upozornil rodiče také na možnost konzultace ke kariérovému poradenství přímo na školním poradenském pracovišti. Poté byly představeny jednotlivé školy a žáci se pomalu, dle zájmu, rozešli ke stolečkům přítomných škol, kde pročítali informační letáky a osobně se informovali o možnostech studia a náročnosti přijímacího řízení. Cíl této akce, kterým je především pomoci žákům i rodičům orientovat se při volbě školy a potažmo budoucího povolání, byl očividně splněn. 

Vytvořeno 17.4.2015 15:14:30 | přečteno 467x | Jiří Třísko
load