Před 70. lety byla ukončena výstavba sokolovny

První myšlenky na výstavbu nové sokolovny se překvapivě zrodily v době fašistické okupace v době protektorátu. Tehdy, v roce 1940, na valné hromadě Sokola konané 6 .ledna vznesl ve volné diskuzi br. Jan Přichystal st. návrh, aby byl výbor jednoty pověřen odkoupením nemovitosti tzv. Casina , které Sokol užíval, a aby na jeho místě byla vystavěna nová sokolovna. Tento návrh byl jednomyslně přijat.

 Nabízí se otázka, jak to, že v roce 1940 ještě existovala a dokonce oficiálně fungovala, tak ryze česká a vlastenecká organizace, kterou bezesporu Sokol byl. Odpovědí na tuto otázku snad může být pouze jakási benevolence tehdejších moci pánů a jejich přisluhovačů. Nicméně již v příštím roce, tedy v roce 1941 31. března na Velikonoční pondělí byla organizace Sokol v Židlochovicích rozpuštěna, majetek zkonfiskován a finanční hotovost zabavena, řada členů uvězněna a bohužel někteří i popraveni.

Okamžitě po ukončení 2. světové války a po historicky prvním znovuobnovení Sokola

v České republice, i v Židlochovicích dochází k oživení myšlenky na výstavbu sokolovny.

Organizátorem, a hlavně mecenášem celého tohoto díla se stal pan Rajmund Přichystal, kterému udělil výbor Sokola plnou moc ke krokům, které uzná za vhodné, spojené s organizací, vlastní výstavbou a obstaráním veřejné finanční sbírky.

26.3.1947 je svolána mimořádná valná hromada jednoty, na které byl představen projekt sokolovny, jehož autorem byl místní učitel a výtvarník pan František Sedláček. Jako určitou

kuriozitu je možné na tomto místě zmínit, že původní návrh projektu počítal s umístěním obou současných sálů nad sebou. Od tohoto záměru bylo pro značnou technickou náročnost ustoupeno a byl přijat návrh v té podobě, kterou dnes všichni známe.

Náklady na výstavbu nové sokolovny byly odhadnuty na 6-7 milionů korun. 1 milion korun věnovali místní podnikatelé, a není žádným tajemstvím, že šlo především o prostředky věnované panem Rajmundem Přichystalem. Jeden milion korun činila sbírka především členů Sokola a byl vzat úvěr ve výši 4 miliony korun. Dále byla stanovena povinnost odpracovat 150 hodin na dospělého člena nebo zaplacení částky 15 Kč za každou neodpracovanou hodinu. Dne 1.4.1947 byla stavba nové sokolovny, bouráním tzv. Casina zahájena. Do konce roku 1947 byl postaven a zkolaudován cvičební sál a v roce 1949, byla dokončena a zkolaudována budova kulturního sálu sokolovny.Výpis z Pamětní knihy Židlochovic r. 1949 (Státní okresní archiv Brno-venkov (Rajhrad)).

V roce 1948 pracovní nadšení z roku 1947 velmi ochablo. Zatím co v roce 1947 za 8 měsíců bylo úplně vybudováno a k používání veřejnosti odevzdáno křídlo sokolovny se sálem pro cvičení, šatnami a vstupní halou i s místnostmi v prvním poschodí, a ještě postaveny základy pro křídlo s divadelním sálem a zdivo tohoto křídla částečně vyzděno až skoro pod střechou, nepodařilo se za celý rok 1948 dostavět divadelní sál. … Divadelní sál byl slavnostně veřejnosti předán dne 23.IV.1949 zájezdem brněnské státní opery. Pořadatelem zahajovacího večera byl Sokol…. První divadlo na novém jevišti bylo sehráno divadelními ochotníky dne 28.května 1949. Hrána byla hra z amerického prostředí „Všichni moji synové“. …Státní kino zahájilo promítání filmů v divadelním sále dne 16.června filmem „Němá barikáda“. Český film. …Od zahájení činnosti v divadelním sále sokolovny soustředil se kulturní ruch v Židlochovicích v tomto sále.Sokolovna nebo již tehdy Masarykův kulturní dům? 

Na tuto otázku, kterou si dnes často klademe, se nachází odpověď v zápise z valné hromady konané 11.1.1948. Tehdy na návrh bratra Bártla byl skutečně přijat návrh, že sokolovna ponese název na počest prvního prezidenta republiky „Masarykův kulturní dům“. Zajímavostí je, že tento název se při provádění fasády v roce 1949 objevil i na stěně tubusu jeviště. Objevil se tam bohužel již v době, která příliš nepřála Masarykově myšlenkám a odkazům. Paradoxně tam vydržel pouze do druhého dne, kdy musel být zásahem „vyšší moci“ odstraněn.

Od roku 1949 do roku 1989 neprošla budova sokolovny žádnou významnou stavební úpravou. Za zmínku stojí snad jen rekonstrukce ústředního topení a instalace vzduchotechniky nad oběma sály, která bohužel nikdy nefungovala. Shrnuto a podtrženo během 40 let totality budova sokolovny stárla a chátrala. Vyvrcholením starostlivé péče tehdejších uživatelů bylo v roce 1985 uzavření kinosálu, pro nebezpečí zřícení stropů. Stejný osud čekal i tělocvičný sál.

V Židlochovicích byla činnost Sokola obnovena v roce 1992. Tehdejší výbor vedený starostou Sokola br. Blahoslavem Jurákem navázal úzké vztahy s orgány města. Výsledkem této spolupráce byla oprava střechy tubusu jeviště, byla kompletně vyměněna technologie kotelny a vypracována projektová dokumentace na rekonstrukci a opravy celého komplexu sokolovny. V roce 2001 byla vyztužena ocelovými prvky stávající střešní a stropní konstrukce obou sálů a byla provedena kompletní výměna střešní krytiny. 

V roce 2006 byla zahájena série rekonstrukcí celého komplexu sokolovny. V tomto roce byla provedena rekonstrukce kulturního sálu, vestibulu a přilehlých prostor.

V roce 2008 byly nově zrekonstruovány prostory šaten pro sportovce a první patro nad šatnami. V roce 2010 proběhla výměna veškerých oken, dveří a zateplení fasády celého objektu, a byla kompletně vyměněna technologie kotelny, která je dnes plně automatizovaná. V roce 2016 byla kompletně vyměněna podlaha v tělocvičném sále.

V současné době je sokolovna jedním z center sportovního, kulturního a společenského

života v Židlochovicích. Slouží nejen sokolům, ale především potřebám města a organizacím působícím v Židlochovicích.


Autor: Josef Kratochvil ml.

Redakce: Peter Wendsche


Obr. 1     Stavba v roce 1947

Sokol   sokolovna 1947 č 22   stavba tělocvičny


Obr.2  Stavba vestibulu v roce 1947

 Sokol   sokolovna 1947 č 23   vestibul II podlObr.3  Stavba divadelního sálu (1948)

Sokol   sokolovna 1948 č 3   výstavba div sálu

Obr.4  Tubus jeviště   1948 s panem Františkem Sedláčkem před stavbou

Sokol   sokolovna 1948 č 4   tubus jevištěObr.5  Dokončení fasády v roce 1949

Sokol   sokolovna 1949 č 1  dokončení fasády
Vytvořeno 9.7.2019 16:23:04 - aktualizováno 10.7.2019 15:50:04 | přečteno 296x | renatanovakova

Židlochovický vlastivědný spolek

Rok na vsi: Velikonoce Zemřel pan Eduard Vyhlídal Zemřel Mgr. Karel Vavřík Historické domy Židlochovic Příběh téměř z Ameriky Železniční trať Vídeň – Brno je již 183 roků v provozu Zemřel pan JUDr. Miloslav Jurák Nová panelová výstava u autobusového nádraží Pranostika 8 - prosinec Před 70. lety byla ukončena výstavba sokolovny Další výročí na číslo 9: Sochy před kostelem Pohled do kalendáře města Jsou tu s námi Pranostiky: Co příroda stvoří, člověk nevylepší Pohled do kalendáře města Pohled do kalendáře města Není sýpka jako sýpka – stopa funkcionalismu v Židlochovicích Židlochovická sýpka oslaví 70 let Publikace Židlochovice na historických mapách Panelová výstava k 100. výročí vzniku Československa Stálá expozice Židlochovického vlastivědného spolku na autobusovém nádraží Jubileum z jiného pohledu Restaurace barokních soch pod židlochovickým kostelem Publikace z první republiky pro veřejnost Přenocoval Napoleon v Židlochovicích? Židlochovický zámek jako vězení - příběh rakouského podmaršála Macka Židlochovický vlastivědný spolek rozšiřuje mezinárodní kontakty Nová kniha o historii Židlochovic Poděkování Miloslava Juráka 830 roků od bitvy u Loděnic Článek v Moravských novinách o našem slunečném městečku v roce 1859, když J. Eder vydal svou Kroniku Před 140 lety se narodil Hynek Světlík Návštěva Himbergu (Dolní Rakousko) Divy nad naším městem Vzácná návštěva Navrácená švédská kořist Zámecká zahrada v minulosti a dnes
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979


Veřejné zakázky:
Profil zadavatele Města Židlochovice
ID profilu zadavatele ve VVZ: 639500

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí  8:00-17:00 
středa  8:00-17:00

Doporučujeme se objednat přes REZERVAČNÍ SYSTÉM

Podatelna:
Nádražní 750, Židlochovice 
+420 547 428 711 

pracovní doba podatelny: 
pondělí 7:30-17:00 
úterý 7:30-15:00 
středa 7:30-17:00 
čtvrtek 7:30-15:00 
pátek 7:30-14:00


Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 48 528 755
Za týden: 214 423
Za den: 6 995
Online návštěvníků: 32
load