Pohled do kalendáře města

1349: PRVNÍ OBŠÍRNĚJŠÍ ZPRÁVA O ŽIDLOCHOVICÍCH

Druhá polovina 14. století byla dobou příznivou pro rozvoj českého království, které moudře spravoval císař Karel IV. Mír a prosperita daly rozkvést kultuře a vzdělanosti země. Kromě řady dodnes obdivovaných znamenitostí je toho dokladem v roce 1348 císařem založená univerzita.


Výrazem péče o dobrou správu země je založení Moravsko zemských desk, to jest pozemkových knih v roce 1349. Tento ekonomicky správní úřad registroval majetek a transakce s ním spojené veškeré moravské šlechty. 

Pečlivě prováděné zápisy s mnoha svědky jsou dodnes naprosto hodnověrné. A právě z tohoto zdroje pochází tato zpráva o Židlochovicích. 

Ves Židlochovice v roce 1349 vlastnili bratři Archleb a Bohuš ze Ždánic, kteří tento majetek postoupili svému bratru Vítkovi, arcidiakonu olomouckému. Ten roku 1351 prodal ves Židlochovice s tvrzí, všemi poli, loukami a lesy, rybníky, mlýny, vinicemi bratřím Alešovi a Janovi z Fulštějna, od nichž roku 1353 vše odkoupil Jan Jindřich, markabí moravský. Panství tak dostává dlouhodobě prospěšnou správu. 

Čas běžel a Moravské zemské desky se plnily zápisy i o Židlochovicích. Které od prvního zápisu změnily devětkrát svého majitele, kterými byli vždy významní šlechtici své doby. Však židlochovické zboží bylo žádané a ne levné. 

V roce 1743 za ně nejvyšší komorník na Moravě Leopold z Ditrichštějna zaplatil synům hraběte Sinzendorfa 1 110 000 zlatých a ještě 2 000 zlatých za ryby v rybníce Nesytu u Měnína.

Je tedy zcela možné, že v sídle panství se kolem radnice nacházelo 120 domů tvořících s výstavným zámkem a kostelem malebný obraz jihomoravské městečka 18. století.

Eduard Vyhlídal
Vlastivědný spolek

str 19 Vyhlidal
Dům č. 111 v Palackého ulici (zbourán v r. 1962). Ve štítě viditelný znak bývalého šlechtického majitele / foto: archiv města
Vytvořeno 27.5.2019 17:11:28 - aktualizováno 11.6.2019 9:23:35 | přečteno 438x | renatanovakova
load