Pohled do kalendáře města

1599: JIŘÍ STREJC 

Letošním rokem uplyne 420 let, kdy v našem městě zemřel významný českobratrský teolog, literát, básník a myslitel Jiří Strejc.


Jiří Strejc se narodil v Zábřehu roku 1536 a po studiích na univerzitách v Královci a Tubinkách byl roku 1567 vysvěcen na kněze. Jeho působištěm byly Hranice na Moravě. Vzhledem ke svému důkladnému vzdělání, horlivosti a iniciativnosti v plnění povinností stává se roku 1577 členem nejvyššího vedení církve tzv. Úzké rady. 

Za dvojí nepovolené oženění byl rozhodnutím lipnického synodu přeložen do Židlochovic, které za vlády Fridricha ze Žerotína byly střediskem politického života na Moravě, což mohlo být Českým bratřím k mnohému užitku.

Kromě církevních aktivit se Jiří Strejc významně podílel na překladu Bible kralické, je spoluautorem České konfese – základního dokumentu nekatolických církví v Čechách v 17. století. Osobně se zúčastnil jeho předání císaři Maxmiliánovi ve Vídni.

Literární dílo Strejcovo tvoří zejména doposud používané přebásnění žalmů z Bible a řada knih věro a mravoučného charakteru pro dospělé i mládež.

Jiří Strejc zemřel 25. ledna 1599 a byl pohřben při židlochovickém sboru. Jeho hrob nebyl zatím nalezen. Ať odpočívá v pokoji.

Eduard Vyhlídal
Vlastivědný spolek

Foto Pohled do hist Strejcuv sbor
Pohled do nejstarší části domu na Strejcově sboru č. p. 32, jež byla v čase Jiřího Strejce českobratrskou farou / foto: vlastivědný archiv
Vytvořeno 27.5.2019 17:02:41 - aktualizováno 27.5.2019 17:17:32 | přečteno 313x | renatanovakova
load