Panelová výstava k 100. výročí vzniku Československa

Židlochovický vlastivědný spolek vypracoval u příležitosti 100. výročí vzniku státu panelovou výstavu, která byla otevřena dne 28. října v prostorách rekonstruovaného autobusového nádraží.

Židlochovický vlastivědný spolek vypracoval u příležitosti 100. výročí vzniku státu panelovou výstavu, která byla otevřena dne 28. října v prostorách rekonstruovaného autobusového nádraží.  Je sestavena z osmi panelů, které se věnují tématům postihujícím historii našeho státu od jeho vzniku přes celé období tzv. první republiky, až k osudnému dni podepsání Mnichovské dohody. První panel s názvem „Vznik nového státu“ zpracoval Stanislav Rubáš a věnuje se v něm české společnosti v období 1. světové války a taktéž cestě vedoucí k vyhlášení samostatného československého státu. Ve druhém panelu s názvem „Národnostní situace a otázky hranic nového státu“ se tentýž autor věnuje problémům hranic nově vzniklého státu. Popisuje zde komplikace, se kterými se nová vláda musela od počátku své existence potýkat. Třetí a čtvrtý panel vytvořil Eduard Vyhlídal a oba nesou shodný název: „Československo ve 20. letech“. Autor se zaměřuje na poválečnou krizi ČSR a na její řešení. Mimo to se zaobírá politickou scénou, tedy působností politických stran, prvními volbami, zahraniční politikou a v neposlední řadě též kulturou a školstvím. Pátý panel s názvem „Československo v době hospodářské krize“ od autora  Karla Vavříka popisuje důležité momenty v naší historii počínaje růstem politického radikalismu, přes projevy nacionalismu až po obranu čsl. demokracie v období mnichovského diktátu. Danuše Švarzbergerová a Jan Hroudný společně pracovali na šestém panelu, který nese název „Medailonky osobností ČSR“. Pozornost zde věnují velikánům, mezi něž patří T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Alois Rašín, Karel Kramář a mnoho dalších. Sedmý panel je věnován době první republiky v Židlochovicích. Autor  Karel Vavřík se zaměřuje na společenskou, hospodářskou a politickou situaci v našem městě. Osmý panel od  Miroslava Cvrka pojednává o Židlochovicích z jiného úhlu pohledu. Našemu bývalému tajemníkovi se podařilo najít několik novinových článků z období let 1918 a 1919, které pojednávají nebo se nějakým způsobem dotýkají našeho města (Co psaly noviny o Židlochovicích v letech 1918 a 1919 ?).

Výstava je k zhlédnutí během celého roku 2019.

Náš dík patří vedení města, firmě Centrum digitálního tisku, s.r.o. a firmě VN Machinery s.r.o., bez jejich pomoci by výstava nemohla být tímto způsobem realizována.

PhDr. Stanislav Rubáš

 místopředseda ŽVVS

barevny s písmem

Vytvořeno 14.12.2018 11:31:41 - aktualizováno 14.12.2018 11:34:15 | přečteno 337x | renatanovakova
load