Panelová výstava k 100. výročí vzniku Československa

Židlochovický vlastivědný spolek vypracoval u příležitosti 100. výročí vzniku státu panelovou výstavu, která byla otevřena dne 28. října v prostorách rekonstruovaného autobusového nádraží.

Židlochovický vlastivědný spolek vypracoval u příležitosti 100. výročí vzniku státu panelovou výstavu, která byla otevřena dne 28. října v prostorách rekonstruovaného autobusového nádraží.  Je sestavena z osmi panelů, které se věnují tématům postihujícím historii našeho státu od jeho vzniku přes celé období tzv. první republiky, až k osudnému dni podepsání Mnichovské dohody. První panel s názvem „Vznik nového státu“ zpracoval Stanislav Rubáš a věnuje se v něm české společnosti v období 1. světové války a taktéž cestě vedoucí k vyhlášení samostatného československého státu. Ve druhém panelu s názvem „Národnostní situace a otázky hranic nového státu“ se tentýž autor věnuje problémům hranic nově vzniklého státu. Popisuje zde komplikace, se kterými se nová vláda musela od počátku své existence potýkat. Třetí a čtvrtý panel vytvořil Eduard Vyhlídal a oba nesou shodný název: „Československo ve 20. letech“. Autor se zaměřuje na poválečnou krizi ČSR a na její řešení. Mimo to se zaobírá politickou scénou, tedy působností politických stran, prvními volbami, zahraniční politikou a v neposlední řadě též kulturou a školstvím. Pátý panel s názvem „Československo v době hospodářské krize“ od autora  Karla Vavříka popisuje důležité momenty v naší historii počínaje růstem politického radikalismu, přes projevy nacionalismu až po obranu čsl. demokracie v období mnichovského diktátu. Danuše Švarzbergerová a Jan Hroudný společně pracovali na šestém panelu, který nese název „Medailonky osobností ČSR“. Pozornost zde věnují velikánům, mezi něž patří T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Alois Rašín, Karel Kramář a mnoho dalších. Sedmý panel je věnován době první republiky v Židlochovicích. Autor  Karel Vavřík se zaměřuje na společenskou, hospodářskou a politickou situaci v našem městě. Osmý panel od  Miroslava Cvrka pojednává o Židlochovicích z jiného úhlu pohledu. Našemu bývalému tajemníkovi se podařilo najít několik novinových článků z období let 1918 a 1919, které pojednávají nebo se nějakým způsobem dotýkají našeho města (Co psaly noviny o Židlochovicích v letech 1918 a 1919 ?).

Výstava je k zhlédnutí během celého roku 2019.

Náš dík patří vedení města, firmě Centrum digitálního tisku, s.r.o. a firmě VN Machinery s.r.o., bez jejich pomoci by výstava nemohla být tímto způsobem realizována.

PhDr. Stanislav Rubáš

 místopředseda ŽVVS

barevny s písmem

Vytvořeno 14.12.2018 11:31:41 - aktualizováno 14.12.2018 11:34:15 | přečteno 252x | renatanovakova

Židlochovický vlastivědný spolek

Rok na vsi: Velikonoce Zemřel pan Eduard Vyhlídal Zemřel Mgr. Karel Vavřík Historické domy Židlochovic Příběh téměř z Ameriky Železniční trať Vídeň – Brno je již 183 roků v provozu Zemřel pan JUDr. Miloslav Jurák Nová panelová výstava u autobusového nádraží Pranostika 8 - prosinec Před 70. lety byla ukončena výstavba sokolovny Další výročí na číslo 9: Sochy před kostelem Pohled do kalendáře města Jsou tu s námi Pranostiky: Co příroda stvoří, člověk nevylepší Pohled do kalendáře města Pohled do kalendáře města Není sýpka jako sýpka – stopa funkcionalismu v Židlochovicích Židlochovická sýpka oslaví 70 let Publikace Židlochovice na historických mapách Panelová výstava k 100. výročí vzniku Československa Stálá expozice Židlochovického vlastivědného spolku na autobusovém nádraží Jubileum z jiného pohledu Restaurace barokních soch pod židlochovickým kostelem Publikace z první republiky pro veřejnost Přenocoval Napoleon v Židlochovicích? Židlochovický zámek jako vězení - příběh rakouského podmaršála Macka Židlochovický vlastivědný spolek rozšiřuje mezinárodní kontakty Nová kniha o historii Židlochovic Poděkování Miloslava Juráka 830 roků od bitvy u Loděnic Článek v Moravských novinách o našem slunečném městečku v roce 1859, když J. Eder vydal svou Kroniku Před 140 lety se narodil Hynek Světlík Návštěva Himbergu (Dolní Rakousko) Divy nad naším městem Vzácná návštěva Navrácená švédská kořist Zámecká zahrada v minulosti a dnes
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979 

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí: 8.00-17.00
středa:   8.00-17.00

Doporučujeme se objednat přes
REZERVAČNÍ SYSTÉM.

Podatelna tel.: +420 547 428 711

Nádražní 750

Pracovní doba podatelny:
pondělí:  7.30 - 17.00
úterý:      7.30 - 15.00 
středa:    7.30 - 17.00 
čtvrtek:   7.30 - 15.00 
pátek:     7.30 - 14.00

Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 43 041 096
Za týden: 461 807
Za den: 25 742
Online návštěvníků: 242
load