Není sýpka jako sýpka – stopa funkcionalismu v Židlochovicích Židlochovická sýpka oslaví 70 let

V poslední době pozorujeme nebývalý rozkvět Židlochovic. Budoucí vlakový terminál dostává jasné obrysy, jistě krásný bude vodní prvek u zámecké zdi, mající evokovat, že zde kdysi bývala vodní tvrz. Vyvstává naděje, že Robertova vila se dočká opravy – viz článek Mgr. Tomáše Šenkyříka: „Robertova vila potřebuje rekonstrukci... Pomohou nám Norské fondy?“ v únorovém čísle letošního Zpravodaje města Židlochovic.

 Máme velkolepě opravené autobusové nádraží. Asi málokdo z nás si povšimne průmyslové budovy sila z režného zdiva s pásovými horizontálními okny a se dvěma bílými věžovitými střechami, stojící v těsné blízkosti oněch významných stavebních počinů. 

Jejím autorem je Bohuslav Fuchs, jeden z nejvýznamnějších architektů a urbanistů meziválečného Československa. Narodil se 24. března 1895 ve Všechovicích u Bystřice pod Hostýnem. Po absolvování Akademie výtvarných umění v Praze pracoval v ateliéru Jana Kotěry. Roku 1923 se natrvalo usadil v Brně, kde našel svou vlastní cestu k moderní industriální architektuře. 

Dokladem je např. obřadní síň na brněnském Ústředním hřbitově, charakteristická členitostí hmot a použitím režného zdiva. Bezesporu dvě nejznámější Fuchsovy funcionalistické stavby v Brně vznikly uprostřed 20. let, a to Zemanova kavárna v letech 1925 – 26 a hotel Avion roku 1927. Během nacistické okupace se Fuchs obracel ve své tvorbě k tradičnímu lidovému pojetí architektury a přírodním materiálům. Tyto inspirace najdeme např. na hydrocentrále ve Skryjích u Tišnova. 

Po nástupu komunismu byl pomalu vytlačován z veřejných zakázek a jeho stavby většinou nebyly realizovány, projekční činnost vlastního ateliéru byl nucen ukončit roku 1948. K jeho zdařilejším realizacím pozdního tvůrčího období patří rodinný dům v Ostopovicích z let 1968 – 71, odkazující jednak na tradiční architekturu Valašska a Vysočiny, jednak reagující na podněty zahraniční architektury a postmoderny. Bohuslav Fuchs zemřel 18. září 1972 v Brně, kde je také na Ústředním hřbitově pochován. Náhrobek s posmrtným odlitkem architektovy ruky navrhl svému otci Kamil Fuchs. 

Bohuslav Fuchs zastával během svého života řadu funkcí v mezinárodních sdruženích v oblasti architektury, byl čestným předsedou Mezinárodní federace pro bydlení, stavbu měst a prostorové plánování (IFHTP) v Haagu a členem Královského institutu britských architektů (RIBA). Doma působil ve Skupině výtvarných umělců, Spolku výtvarných umělců Mánes a dalších. Již během Fuchsova života byla jeho tvorba několikrát oceněna. Roku 1940 byl zvolen řádným členem Akademie věd, roku 1966 mu byl udělen titul zasloužilého umělce za celoživotní činnost v oboru architektury a v oblasti teorie a pedagogické práce. V roce 1968 se stal národním umělcem. V roce 1969 získal ve Vídni Cenu Gottfrieda von Herdera.

Židlochovické silo bylo dokončeno podle návrhu architekta Bohuslava Fuchse v roce1949 na objednávku tehdejšího družstva pro ušlechtilá osiva a sadbu, založeného roku 1940, zřejmě předchůdce pozdějšího družstva Osiva. Budova dodržuje svým stavebním pojetím motto funkcionalistické architektury 20. let 20. století, kdy forma má následovat funkci. V Pamětní knize Židlochovic roku 1949: „Největší stavba roku 1949 byla v Židlochovicích stavba centrální sýpky čsl. státních statků. V roce 1949 se stavba dokončovala. Náklad činil 18.345.000 Kčs. Dne 16. prosince 1949 dal okresní národní výbor v Židlochovicích povolení k postavení nákladového výtahu v sýpce.“

Za cenné informace děkuji panu prof. MUDr. Peteru Wendschemu, CSc., za fotografie panu Jiřímu Buďovi. 

Použité zdroje:

Bohuslav Fuchs: Iloš Crhonek, Bedřich Vémola, Petrov 1995. ISBN 80-85247-62-3

www.bam.brno.cz, Pamětní kniha Židlochovic v rajhradském archivu


Autorka článku: PhDr. Jana Barokova, PhD. (Židlochovice)

sýpka 2

Nákres sila od B. Fuchse 

DJI 0999

Letecký snímek sila/ foto:  J. Buďa

Vytvořeno 11.6.2019 9:04:15 - aktualizováno 11.6.2019 9:38:05 | přečteno 683x | renatanovakova

Židlochovický vlastivědný spolek

Rok na vsi: Velikonoce Zemřel pan Eduard Vyhlídal Zemřel Mgr. Karel Vavřík Historické domy Židlochovic Příběh téměř z Ameriky Železniční trať Vídeň – Brno je již 183 roků v provozu Zemřel pan JUDr. Miloslav Jurák Nová panelová výstava u autobusového nádraží Pranostika 8 - prosinec Před 70. lety byla ukončena výstavba sokolovny Další výročí na číslo 9: Sochy před kostelem Pohled do kalendáře města Jsou tu s námi Pranostiky: Co příroda stvoří, člověk nevylepší Pohled do kalendáře města Pohled do kalendáře města Není sýpka jako sýpka – stopa funkcionalismu v Židlochovicích Židlochovická sýpka oslaví 70 let Publikace Židlochovice na historických mapách Panelová výstava k 100. výročí vzniku Československa Stálá expozice Židlochovického vlastivědného spolku na autobusovém nádraží Jubileum z jiného pohledu Restaurace barokních soch pod židlochovickým kostelem Publikace z první republiky pro veřejnost Přenocoval Napoleon v Židlochovicích? Židlochovický zámek jako vězení - příběh rakouského podmaršála Macka Židlochovický vlastivědný spolek rozšiřuje mezinárodní kontakty Nová kniha o historii Židlochovic Poděkování Miloslava Juráka 830 roků od bitvy u Loděnic Článek v Moravských novinách o našem slunečném městečku v roce 1859, když J. Eder vydal svou Kroniku Před 140 lety se narodil Hynek Světlík Návštěva Himbergu (Dolní Rakousko) Divy nad naším městem Vzácná návštěva Navrácená švédská kořist Zámecká zahrada v minulosti a dnes
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979 

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí: 8.00-17.00
středa:   8.00-17.00

Doporučujeme se objednat přes
REZERVAČNÍ SYSTÉM.

Podatelna tel.: +420 547 428 711

Nádražní 750

Pracovní doba podatelny:
pondělí:  7.30 - 17.00
úterý:      7.30 - 15.00 
středa:    7.30 - 17.00 
čtvrtek:   7.30 - 15.00 
pátek:     7.30 - 14.00

Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 42 433 233
Za týden: 668 320
Za den: 8 579
Online návštěvníků: 78
load