Historické domy Židlochovic: Z historie domu č. p. 151

Autor rubriky: Jan HroudnýDum 151 Historická fotka, rok 1960, obrázek se otevře v novém okněJan Burk ve své knize Historie židlochovických domů a jejich držitelů za léta 1609-1791 poprvé zmiňuje dům č. p. 151 v zápisu z roku 1625, kdy jej Matouš Staud z Pouzdřan prodal za 1000 zlatých stolaři Šimonu Hilglmonovi. K domu náležely také zahrady a vinohrady. Šimon Hilglmon dům prodal v roce 1630 za 1300 zlatých Kryštofu Mikulovi. Ten jej prodal po pouhém jednom roce za stejnou cenu Zikmundu Zajdlovi. V době třicetileté války a všeobecného poklesu cen nemovitostí se nejednalo zrovna o nejvýhodnější koupi – když Zajdl nechal dům a přilehlé pozemky v roce 1635 znovu zhodnotit, byly naceněny na pouhých 820 zlatých. Po Zajdlově smrti dům zpustl a byl poškozen požárem. Zmiňuje jej až zápis z roku 1650, kdy se jej ujal jistý Jan Králík, který předtím nechal objekt na své náklady znovu zastřešit. Dům ani pozemky se však nadále nedařilo přivést do původního stavu a jejich cena tak klesla na 500 zlatých.

Změna nastala až v roce 1689, kdy značně poškozené stavení koupil za pouhých 350 zlatých nosislavský myslivec Joannes Kölbl. Tomu se podařilo hospodářství zvelebit. Když se dům v roce 1720 dostal do vlastnictví jeho syna France Kölbla, jeho hodnota se více než zdvojnásobila – na 800 zlatých. Ten jej přivedl k největšímu rozkvětu, nechal nad ním dokonce postavit patro. Dům č. p. 151 byl tehdy jedním z nejhonosnějších měšťanských domů v Židlochovicích. V roce 1747 byl prodán důstojníkovi dragounského pluku Antonínu Matěji Schmidtovi za celých 5500 zlatých. Následující majitelé patřili také mezi zámožnější. V roce 1811 dům získala rodina Istlů. Ta jej vlastnila v průběhu celého 19. století a provozovala v něm hotel. Mapy z té doby prozrazují, že křídlo domu bylo někdy mezi lety 1825 a 1875 přestavěno a rozšířeno.

V roce 1900 se dům dostal do vlastnictví rodinu Czuppů, která pokračovala v provozu hostince. Ten měl mezi lety 1913 a 1945 jediného hostinského – pana Maxmiliána Czuppu, pod jehož vedením se z domu č. 151 stala jedna z nejoblíbenějších židlochovických hospod. Dům měl i menší sál, ve kterém se občas konaly různé společenské akce. V tomto sále zahájila v roce 1924 svou činnost také hospodářská škola pod vedením ředitele Adolfa Langera. Již v létě roku 1925 však byla otevřena nová budova v ulici Tyršova (dnešní gymnázium), kam se hospodářská škola přestěhovala.

V roce 1945 byl dům rodině Czuppů zabaven. Po nějakou dobu jej využívala mj. KSČ. Novým hostinským se stal oblíbený Jaroslav Betáš. Hospoda však byla v únoru 1950 z rozhodnutí MNV definitivně zrušena. V domě poté sídlily Okresní sekretariát KSČ, knihovna či spořitelna. Objekt si dodnes zachoval svůj historický vzhled, za pozornost stojí zejména fasáda prvního patra se zdobeným parapetním pásem.   

Hlavní prameny:

BURK, Jan. Historie židlochovických domů a jejich držitelů za léta 1609-1791.

SMUTNÝ, Jiří. Židlochovické hospody.

Vlastní výzkum uskutečněný ve spolupráci s Ing. Hanou Hanzlíkovou

Vytvořeno 23.2.2021 8:41:53 | přečteno 261x | renatanovakova
load