Další výročí na číslo 9: Sochy před kostelem

Jako občané města obdivujeme skupinu barokních soch, umístěných před hlavním vchodem kostela Povýšení sv. Kříže. Bylo o tom hodně psáno. Všeobecně se umístění vzácných soch spojuje s rokem 1948, když byly vybudovány schody vedoucí ke kostelu. Sochy od místního sochaře Johanna Sterna prý původně stály na historickém (dřevěném) mostě přes řeku Svratku.

Zprávy jsou doprovázené hypotézami, nepřesnostmi či neznalostmi. Často citovanou a interpretovanou kresbu Sinzendorfského mostu od M. Rosenbauma musí každý „statik“ či inženýr zpochybnit, těžké sochy totiž nemohly stát uprostřed jednotlivých polí mostu mezi pilíři. Také není pravděpodobné, aby na mostě stály dvě sochy se stejným svatým Janem Nepomuckým, jak dnes stojí před kostelem. Kde asi stály v době po zbourání mostu až do doby než došlo k jejich umístění před kostel? 

Trošku světla do toho vnáší Pamětní kniha města Židlochovice, která je umístěná v Okresním archivu v Rajhradě: Práce s převezením 6 soch byla zadána Františku Hladíkovi, kamenosochaři v Židlochovicích. … Dne 10. května 1949 podal kostelní konkurenční výbor v Židlochovicích žádost k ministerstvu školství, věd a umění, o subvenci na přemístění a konservaci soch (strana 110).

Byly to sochy: sv.Florián, před domem manželů Katolických, č. p. 447, sv. Leonard, před domem Stefflovým, č. p. 435, sv.Urban, před domem Jegrovým, č. p. 546, sv. Jan Nepomucký, před domem paní Lepkové, č.p. 475, sv. Mikuláš, před polem Plachetovým a druhý sv. Jan Nepomucký, před polem Emanuela Fenze (strana 105). Pojmenované nemovitosti se nachází na horní části Komenského ulice (Nosislavské ul.) na levé straně před hřbitovem. 

 Je to přesně 70 let, kdy byly sochy přestěhovány, bohužel o této události nemáme žádnou obrazovou dokumentaci. 

Židlochovický vlastivědný spolek proto žádá občany Židlochovic o spolupráci při hledání fotografií soch na původním místě nebo ze stěhování. Materiál budeme digitalizovat a originály vrátíme majiteli. Autorská práva samozřejmě garantujeme. Kontakt: 

Dr. Peter Wendsche, předseda Židlochovického vlastivědného spolku. 

p.wendsche@email.cz, tel. 602 791 528 


9

Na stavbu schodiště před kostelem, kam byly sochy umístěny, byla pořádána veřejná sbírka. Ve stejném období se lidé skládali také na kostelní hodiny. Obě sbírky doprovázely i  protestné panflety / foto: archiv města


Vytvořeno 27.5.2019 17:12:26 - aktualizováno 11.6.2019 9:28:34 | přečteno 340x | renatanovakova
load