Z historie židlochovických domů: č. p. 38

38

38Nejstarším známým majitelem domu č. p. 38 v Komenského ulici je Jakub Pustiměřský, který dům v roce 1614 prodal jistému Balcaru Glezarovi za 1000 moravských zlatých. O pouhé čtyři roky později jej však koupil zpět a věnoval ho své manželce Juditě jako svatební dar. Ta se po jeho smrti vdala ještě dvakrát, jejím třetím manželem se stal porybný (písař, který se staral o účetnictví, jež souviselo s chovem a prodejem ryb) Eliáš Rouchovanský. Další zprávy o majitelích domu jsou poměrně nepřesné, podle dostupných informací však stavení zřejmě přečkalo všechny pohromy 17. století bez větších škod. Č. p. 38 pravděpodobně vzhledem nikterak nevybočovalo a představovalo typický přízemní chalupní dům s doškovou střechou. Patřily k němu také vinohrady a vinařský lis.

Snad nejdéle na domě hospodařil Jan Beneš, který jej vlastnil mezi lety 1680 až 1736. Poměrně dlouho dům vlastnily také dvě generace rodiny Piternů (1736 až 1780). Z map z 19. století můžeme usoudit, že za domem byla poměrně rozsáhlá zahrada, která sahala prakticky až k řece Svratce. Mezi lety 1825 a 1875 došlo také k přestavbě domu, kdy byl rozšířen dvorní trakt a postaven průjezd v dřívější proluce mezi domem č. p. 38 a 39.

Z dalších majitelů domu lze uvést rodinu Försterových. Berta Försterová v domě se svou dcerou Viktorií založila v roce 1903 první kavárnu v Židlochovicích, která se načas stala centrem společenského života v Židlochovicích. Někdy po roce 1910 však kavárna zanikla. Kromě ní v domě sídlila také obuvnická dílna Aloise Řezáče a sklad rakví Roberta Hausera.

Původní budova byla zbourána ve dvacátých letech a na jejím místě byl v roce 1926 postaven současný dům s patrem a půdní vestavbou. Jeho majitelem byl František Ryšánek. Do dvorního traktu umístil stolařskou dílnu a sklad. V roce 1939 koupilo dům za 319 000 korun město Židlochovice. Od té doby v něm byly umístěny školní učebny a obecní byty. V jednom z nich bydlel v období Protektorátu major František Herclík (žil v letech 1894 až 1942), důstojník bývalé prvorepublikové armády. Po okupaci Československa působil v Židlochovicích jako úředník. Zapojil se do odbojové činnosti v rámci místní buňky Obrany národa. V březnu roku 1942 byl však gestapem zatčen a uvězněn v Kounicových kolejích v Brně. V rámci druhého stanného práva byl dne 23. června 1942 popraven. Dům dodnes vlastní město Židlochovice. Do nedávna sloužil jako sídlo městské policie, dnes je v něm mj. prodejna kol.   

Hlavní prameny:
BURK, Jan. Historie židlochovických domů a jejich držitelů za léta 1609-1791.
SMUTNÝ, Jiří. Židlochovické hospody.
Vlastní výzkum uskutečněný ve spolupráci s Ing. Hanou Hanzlíkovou


Vytvořeno 6.3.2021 21:22:52 | přečteno 141x | renatanovakova
load