Z historie domu č. p. 85

85

Dům č. p. 85 se nachází na samotném kraji ulice Komenského, prakticky hned vedle radnice. Jan Burk jej ve své knize Historie židlochovických domů a jejich držitelů za léta 1609-1791 poprvé zmiňuje v zápisu z roku 1670. Dům je však téměř jistě mnohem staršího původu, nachází se totiž přímo v historickém jádru města. Pravděpodobně vznikl už někdy během 16. století. Původně byl ve vlastnictví obce, nacházela se v něm kovárna a hospoda. V roce 1670 jej obec vyměnila s Františkem Nevoralíkem za dům č. p. 31 (o kterém se můžete dočíst více v listopadovém čísle zpravodaje). Nevoralík jej v roce 1680 přenechal svému nevlastnímu synovi Jiřímu Litomyšskému, jehož rodina dům následně vlastnila až do roku 1761, kdy jej židlochovický konšel Josef Litomyššský prodal Janu Procházkovi za 400 zlatých. Jeho stejnojmenný syn, který byl v Židlochovicích rychtářem, dům vlastnil až do roku 1800.

V 19. století se majitelé často střídali, jedním z nich byl např. druhý volený židlochovický starosta Anton Schwestka (dům vlastnil v letech 1838 až 1854). V době, kdy dům rodina Schwestků vlastnila, došlo k jeho přestavbě – bylo rozšířeno křídlo, čímž došlo k zastavění proluky mezi č. p. 85 a č. p. 84. V roce 1857 byl do prázdného prostranství mezi domy č. p. 85 a 86 umístěn sloup Nejsvětější Trojice. V roce 1873 byl přesunut před kostel a na jeho místě byly zřízeny dvě vodovodní pumpy – jedna čerpala vodu ze studny a druhá ji přiváděla potrubím z Blučiny. Pumpy zde stály nejméně do roku 1908. Později je vystřídala trafostanice (zde se jedná pouze o mou domněnku, z fotografií nelze jasně poznat, jestli se skutečně jedná o trafostanici).

V domě se postupně vystřídalo několik obchodů. Z historických fotografií víme, že v něm měla obchod (snad s textiliemi) Bertha Podrazil. Za první republiky v něm měl prodejnu obuvi Viktor Valentini a jeho manželka Hermína. V domě nějakou dobu bylo i sklenářství. Původní přízemní objekt ale postupně přestal vyhovovat. V roce 1940 jej jeho majitelé manželé Hoškovi nechali zbourat. Během bourání se jasně ukázalo, že v historické části domu s klenutými stropy byla kovárna, odkryté zdivo bylo totiž černé od kouře. Rozsáhlé sklepení pod domem bylo zasypáno a vstup do něj byl zazděn.

Na místě původního domu byla podle plánu zednického mistra Jindřicha Jakše postavena nová dvoupatrová budova. V jejím přízemí byly obchody, v prvním patře četnické stranice a ve druhém byty. V roce 1961 byly na domě provedeny menší opravy. Dnes v domě sídlí mj. pekárna.

Hlavní prameny:

BURK, Jan. Historie židlochovických domů a jejich držitelů za léta 1609-1791.

Vlastní výzkum uskutečněný ve spolupráci s Ing. Hanou Hanzlíkovou


Vytvořeno 6.3.2021 21:56:43 - aktualizováno 8.3.2021 14:41:18 | přečteno 271x | renatanovakova
load