Z historie domu č. p. 79

str 17 Dům č  p  79, začátek 20  století Dratva 2Dům č. p. 79 v Komenského ulici byl původně pouze vinným sklepem, který patřil k protějšímu domu č. p. 36. To se změnilo až roku 1700, kdy dostal Václav Fiala, sládek židlochovického panství, od obce povolení postavit nad sklepem, který předtím koupil od rodiny Příbramských za 22 zlatých, „světničku s kuchyňkou a komůrkou“. Jedná se o jeden z prvních domů, které byly v Židlochovicích postaveny po ničivé třicetileté válce. Zřejmě se jednalo o typický přízemní domek s malými okny a doškovou střechou.

Václav Fiala si však nového domu příliš neužil – zemřel již roku 1701. Po něm dům vlastnil mj. Andreas Laurenti, člen italské rodiny, která se v Židlochovicích usadila. V zápisech z té doby je označován latinským přídomkem nobilis (vznešený, ctnostný). Z dalších význačných majitelů lze jmenovat např. Jana Borka, důchodního židlochovického panství (důchodní byl úředník a účetní, který spravoval důchody).

Historické mapy z 19. století nám dům č. p. 79 ukazují jako menší přízemní domek se zahrádkou, která sahala až ke hřbitovu kolem starého kostela (dnes zvonice). Na pozemku stála ještě další budova, pravděpodobně stodola. Mezi lety 1825 a 1875 byla stodola stržena a v zadní části pozemku byl vystavěn další dům – č. p. 82.

Dům č. p. 79 byl v soukromých rukou až do roku 1930, kdy byl od Anny Vokurkové odkoupen městem Židlochovice za 45 000 korun. V té době byl již ve velmi špatném stavu, město jej tedy nechalo roku 1931 zbourat a na jeho místě nechalo vystavit novou budovu. Hrubá stavba byla dokončena stavitelem Janem Horákem v říjnu roku 1932, její cena se vyšplhala na 318 500 korun. Následující rok začal být dům opět využíván. V přízemí sídlili četníci a domovník, v prvním patře byl důchodový a zeměměřičský úřad a ve druhém patře byty.

Na konci 2. světové války se do domu č. p. 79 přestěhovaly i některé úřední orgány z poškozené radniční budovy. V letech 1954 až 1960 v domě sídlilo okresní velitelství SNB. Na počátku šedesátých let byl dům upraven a vzniklo v něm několik bytů, oprava fasády se uskutečnila roku 1964. Větší oprava objektu proběhla v roce 1997, přestavba pater potom mezi lety 2012 a 2013. Dům č. p. 79 v současnosti patří městu Židlochovice.

Hlavní prameny:

BURK, Jan. Historie židlochovických domů a jejich držitelů za léta 1609–1791.

SMUTNÝ, Jiří. Z historie židlochovických ulic.

Vlastní výzkum uskutečněný ve spolupráci s Ing. Hanou Hanzlíkovou.


Vytvořeno 21.4.2021 8:25:40 | přečteno 318x | renatanovakova
load