Historické domy Židlochovic: Z historie domu č. p. 6 a 7

str 21BENÁTKY V ŽIDLOCHOVICÍCH

Dnes již zbourané domy č. p. 6 a 7 stávaly dříve ve spodní části náměstí Míru. Aby bylo možné stanovit, kde se přesně nacházely, je potřeba si uvědomit, že spodní část náměstí měla v minulosti značně jinou podobu než dnes. Vedle domu č. p. 21 (realitní kancelář), který dnes náměstí uzavírá, byly ještě dva domy: č. p. 20 a 19. Oba byly zbourány roku 1972 při stavbě nové silnice na Nosislav. Domy č. p. 6 a 7 stály přímo naproti nim – v podstatě by se dalo říct, že uprostřed dnešní křižovatky. Této části města se údajně kvůli blízkosti řeky přezdívalo „na Benátkách“. Dopravě však ani jeden z domů zřejmě nepřekážel. Cesta ze Židlochovic na Nosislav tehdy totiž vedla pouze po ulici Komenského, nikoliv po dnešním Žerotínově nábřeží.

MĚSTSKÉ LÁZNĚ

První zmínka o domě č. p. 6 pochází z roku 1626, je však pravděpodobné, že existoval už v 16. století. Sídlily v něm městské lázně. Lazebnictví a bradýřství byla v tehdejší době poměrně rozšířená řemesla a lázně nebyly ani v menších městech a městečkách žádnou zvláštností. Prvním zaznamenaným lazebníkem byl jistý Gestohal, kterému bylo v roce 1620 zaplaceno 6 moravských tolarů za léčbu jedné židlochovické měšťanky. Skuteční doktoři byli v minulosti spíše vzácní a lazebníci se tak často věnovali i ranhojičství. U jednoho z pozdějších majitelů, Ruperta Heinricha, je dokonce výslovně uvedeno, že byl povoláním chirurg. Podle zápisu o domě z roku 1690 Židlochovice následujícím způsobem pověřily nového majitele Johanese Leitkirchnera: „každého roku tu sobotu po sv. Trojici domácím sousedům a chudým lidem lázeň topiti a dle potřeby posloužiti“. Zápis dále zmiňuje, že stavení je sešlé, zřejmě tedy neuniklo válečným tažením a požárům, které městečko sužovaly v 17. století.

DŮM ZA 70 ZLATÝCH
Dům č. p. 7 nebyl tak významný, jako dům č. p. 6. První zmínka o něm pochází z roku 1619. Podle historických map lze říct, že se jednalo o možná nejmenší dům na celém náměstí. Jeden ze zápisů dokonce uvádí že dům byl „těsný, malý a hrubě nepřípadný“. Na začátku druhé poloviny 17. století, v době, kdy jej vlastnil rychtář Jakub Sádlo, byl dům ohodnocen na pouhých 70 zlatých (ostatní domy v Židlochovicích se zpravidla pohybovaly v řádu několika set zlatých). 

Tradičně se uvádí, že oba domy byly zbourány v roce 1897, protože překážely stavbě nového železného mostu přes řeku Svratku. Tuto verzi nicméně zpochybnil Mgr. Karel Vavřík, který si na jedné z historických fotografií povšimnul, že dům č. p. 6 stál zřejmě ještě po dostavbě nového mostu. Fotografie bohužel není natolik kvalitní, aby to bylo možné říct s jistotou. Článek lze tedy uzavřít pouze konstatováním, že oba domy byly zbourány někdy na přelomu 19. a 20. století. 

Hlavní prameny:

BURK, Jan. Historie židlochovických domů a jejich držitelů za léta 1609–1791.

Vlastní výzkum uskutečněný ve spolupráci s Ing. Hanou Hanzlíkovou.


Vytvořeno 9.4.2021 10:29:30 - aktualizováno 9.4.2021 10:35:06 | přečteno 212x | renatanovakova
load