Junák - český skaut, středisko Hrozen Židlochovice, z. s.

Skauting je určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Staví před každého cestu osobního rozvoje, pomáhá a pobízí ke zdokonalování vlastních schopností a dovedností. Skautská organizace se dělí do čtyř skupin tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného přístupu k různým věkovým kategoriím dětí.

Kontakt

Vůdce střediska: Jan Řihoše  
Zástupce Vůdce střediska:Ondřej Novák  
Adresa: Alšova 417, Židlochovice   
Telefon: +420 739 027 533
+420 605 357 451
E-mail: rihosek.jan@gmail.com   
Web: www.strediskohrozen.cz  IČO:494 61 923

Věkové kategorie dětí:

  • benjamínci (věk 4 – 1. třída)
  • světlušky a vlčata (věk 2. třída – 11 let)
  • skautky a skauti (věk 11 – 15 let)
  • rangers a roveři (věk nad 15 let)

Skautský program

Program v každém oddíle je vyladěn tak, aby odpovídal představám, zájmům a potřebám daného věku. Světlušky a vlčata, kteří jsou velmi hraví a teprve poznávají svět kolem sebe, provází na jejich skautské cestě vyprávění o Lucince a její Kouzelné lampě či příběh Mauglího z Knihy džunglí. Skauti a skautky se učí týmové spolupráci ve skupině vrstevníků, jsou podporováni v rozvoji samostatnosti a odpovědnosti. Roveři a rangers si již většinou svůj program připravují sami a v jeho rámci se snaží najít si vlastní cestu životem. Skauti v Židlochovicích i Nosislavi se nespecializují na žádnou konkrétní činnost a program je tedy velice pestrý. Řídíme se ideály skautingu a tak například vztah k přírodě, mezilidské vztahy, touha neustále se zdokonalovat, tradice, vlastenectví a další nám nejsou rozhodně cizí. Základem jsou pravidelné schůzky jednotlivých oddílů se spoustou her a získávání všemožných dovedností. Dále jezdíme na jednodenní či vícedenní výpravy.

Tábory

Na letních táborech, které pořádáme pro své členy, se snažíme vést děti k samostatnosti. Se staršími dětmi si tábor na „zelené louce“ postavíme od stanů, přes kuchyni, jídelnu až po umývárku sami. Děti pomáhají například s přípravou jídel, zpracováním dřeva na topení, nákupy atd. Vše je samozřejmě přizpůsobeno jejich věku.

Akce pro veřejnost

Každoročně pořádáme jarní tematicky zaměřenou akci pro veřejnost; dále se spolupodílíme na Tříkrálové sbírce a  v předvánočním čase Vám přinášíme Betlémské světlo.

Jak postupovat při přihlášení dítěte do oddílu?

Zde rozhoduje věk a pohlaví dítěte, podle toho kontaktujete příslušného vedoucího oddílu. Nábor nováčků do všech našich oddílů je celoroční. Registrační poplatky se vybírají vždy na podzim nového skautského roku. Pokud přijde dítě do oddílu v průběhu roku, rozhodne jeho vedoucí, jakou část poplatku dítě zaplatí (většinou 50 Kč/ měsíc). Další finanční výlohy se vztahují pouze na základní vybavení, zaplacení výdajů na výpravách a na letních táborech. Vzhledem k tomu, že veškerou naši výchovnou činnost zajišťují dobrovolníci, pokrývají poplatky pouze nezbytné náklady. Jakmile se dítě stane členem Junáka – českého skauta, je automaticky pojištěno (úraz, škoda na majetku 2. osoby).

Družina a oddíl

Družinový systém je jedním ze základních prvků skautské výchovy. V systému „party“ vede skautskou družinu starší a zkušenější chlapec či dívka, tzv. družinový rádce, na kterého je v přiměřené míře kladena zodpovědnost za celou družinu. Rádcové družin a jejich zástupci, v čele s vedoucím oddílu, tvoří oddílovou radu zajišťující chod oddílu. Každý ze členů má možnost podílet se na tvorbě programu a utvářet život oddílu.

Vedoucí 

Vedení oddílu je svěřeno do rukou dospělým vůdcům. Aby mohli děti vést, musí postupně složit dvě zkoušky – čekatelskou a vůdcovskou, zaměřenou nejen na klasické skautské disciplíny, ale především na pedagogiku, psychologii, schopnost organizace a týmové práce, znalost právních předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti. Nutné je též lékařské doporučení o psychické způsobilosti jedince a absolvování zdravotnického kurzu.

Organizace skautského hnutí

Základní organizační jednotkou Junáka jsou střediska, která sdružují oddíly a kluby dospělých – old skautů a zodpovídají za ně. Činnost každého střediska zajišťuje středisková rada volená střediskovým sněmem. Středisko poskytuje oddílům právní a finanční záštitu a také další zázemí potřebné pro dobré působení oddílů.

Vyššími organizačními jednotkami Junáka jsou pak postupně okresní a krajské rady. Nejvyšším orgánem Junáka je tzv. ústředí.

Vytvořeno 22.4.2015 11:11:14 - aktualizováno 21.1.2019 12:16:32 | přečteno 3223x | Jiří Třísko
load