Junák - český skaut, středisko Hrozen Židlochovice, z. s.

Kontakty

Vůdce střediska: Jan Řihošek
Zástupce Vůdce střediska: Ondřej Novák 
Korespondenční adresa: Alšova 417, Židlochovice, 667 01
Tel.: +420 739 027 533, +420 605 357 451 (zástupce vůdce)
E-mail: rihosek.jan@gmail.com 
IČO: 494 61 923

Středisko Hrozen Židlochovice

Skauting je určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Staví před každého cestu osobního rozvoje, pomáhá a pobízí ke zdokonalování vlastních schopností a dovedností. Skautská organizace se dělí do čtyř skupin tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného přístupu k různým věkovým kategoriím dětí.

Jsou to:

  • benjamínci (věk 4 – 1. třída)
  • světlušky a vlčata (věk 2. třída – 11 let)
  • skautky a skauti (věk 11 – 15 let)
  • rangers a roveři (věk nad 15 let)

Skautský program

Program v každém oddíle je vyladěn tak, aby odpovídal představám, zájmům a potřebám daného věku. Světlušky a vlčata, kteří jsou velmi hraví a teprve poznávají svět kolem sebe, provází na jejich skautské cestě vyprávění o Lucince a její Kouzelné lampě či příběh Mauglího z Knihy džunglí. Skauti a skautky se učí týmové spolupráci ve skupině vrstevníků, jsou podporováni v rozvoji samostatnosti a odpovědnosti. Roveři a rangers si již většinou svůj program připravují sami a v jeho rámci se snaží najít si vlastní cestu životem. Skauti v Židlochovicích i Nosislavi se nespecializují na žádnou konkrétní činnost a program je tedy velice pestrý. Řídíme se ideály skautingu a tak například vztah k přírodě, mezilidské vztahy, touha neustále se zdokonalovat, tradice, vlastenectví a další nám nejsou rozhodně cizí. Základem jsou pravidelné schůzky jednotlivých oddílů se spoustou her a získávání všemožných dovedností. Dále jezdíme na jednodenní či vícedenní výpravy.

Tábory

Na letních táborech, které pořádáme pro své členy, se snažíme vést děti k samostatnosti. Se staršími dětmi si tábor na „zelené louce“ postavíme od stanů, přes kuchyni, jídelnu až po umývárku sami. Děti pomáhají například s přípravou jídel, zpracováním dřeva na topení, nákupy atd. Vše je samozřejmě přizpůsobeno jejich věku.

Akce pro veřejnost

Každoročně pořádáme jarní tematicky zaměřenou akci pro veřejnost; dále se spolupodílíme na Tříkrálové sbírce a  v předvánočním čase Vám přinášíme Betlémské světlo.

Jak postupovat při přihlášení dítěte do oddílu?

Zde rozhoduje věk a pohlaví dítěte, podle toho kontaktujete příslušného vedoucího oddílu. Nábor nováčků do všech našich oddílů je celoroční. Registrační poplatky se vybírají vždy na podzim nového skautského roku. Pokud přijde dítě do oddílu v průběhu roku, rozhodne jeho vedoucí, jakou část poplatku dítě zaplatí (většinou 50 Kč/ měsíc). Další finanční výlohy se vztahují pouze na základní vybavení, zaplacení výdajů na výpravách a na letních táborech. Vzhledem k tomu, že veškerou naši výchovnou činnost zajišťují dobrovolníci, pokrývají poplatky pouze nezbytné náklady. Jakmile se dítě stane členem Junáka – českého skauta, je automaticky pojištěno (úraz, škoda na majetku 2. osoby).

Družina a oddíl

Družinový systém je jedním ze základních prvků skautské výchovy. V systému „party“ vede skautskou družinu starší a zkušenější chlapec či dívka, tzv. družinový rádce, na kterého je v přiměřené míře kladena zodpovědnost za celou družinu. Rádcové družin a jejich zástupci, v čele s vedoucím oddílu, tvoří oddílovou radu zajišťující chod oddílu. Každý ze členů má možnost podílet se na tvorbě programu a utvářet život oddílu.

Vedoucí 

Vedení oddílu je svěřeno do rukou dospělým vůdcům. Aby mohli děti vést, musí postupně složit dvě zkoušky – čekatelskou a vůdcovskou, zaměřenou nejen na klasické skautské disciplíny, ale především na pedagogiku, psychologii, schopnost organizace a týmové práce, znalost právních předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti. Nutné je též lékařské doporučení o psychické způsobilosti jedince a absolvování zdravotnického kurzu.

Organizace skautského hnutí

Základní organizační jednotkou Junáka jsou střediska, která sdružují oddíly a kluby dospělých – old skautů a zodpovídají za ně. Činnost každého střediska zajišťuje středisková rada volená střediskovým sněmem. Středisko poskytuje oddílům právní a finanční záštitu a také další zázemí potřebné pro dobré působení oddílů.

Vyššími organizačními jednotkami Junáka jsou pak postupně okresní a krajské rady. Nejvyšším orgánem Junáka je tzv. ústředí.

Příměstský tábor 2016

primestsky tabor 2015

Sdružení Židlochovice a JUNÁK, svaz skautů a skautek, středisko Židlochovice pořádají v termínu 8. 8. – 12. 8. 2015 

22.4.2015 11:14:32 - aktualizováno 15.2.2016 13:35:54 | přečteno 1021x | Jiří Třísko | Celý článek
 
Vytvořeno 22.4.2015 11:11:14 - aktualizováno 21.1.2019 12:16:32 | přečteno 2524x | Jiří Třísko
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979 

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí: 8.00-17.00
středa:   8.00-17.00

Doporučujeme se objednat přes
REZERVAČNÍ SYSTÉM.

Podatelna tel.: +420 547 428 711

Nádražní 750

Pracovní doba podatelny:
pondělí:  7.30 - 17.00
úterý:      7.30 - 15.00 
středa:    7.30 - 17.00 
čtvrtek:   7.30 - 15.00 
pátek:     7.30 - 14.00

Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 44 118 734
Za týden: 751 741
Za den: 13 626
Online návštěvníků: 85
load