Město objektivem času


Staré Židlochovice

zidlochovicky most
15.11.2017 10:00:09 - aktualizováno 15.11.2017 10:06:18 | přečteno 2015x | martina.maca | Celý článek
 

Historie domů na náměstí Míru a na Komenského ulici

Náměstí

V rámci soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ) napsal ve školním roce 2016/2017 student Gymnázia Židlochovice Jan Hroudný práci, která zachycuje historický vývoj  a současný stav domů na náměstí v Židlochovicích. Práce se umístila v celostátní přehlídce SOČ na 6. místě. (obor 15). Ve školním roce 2017/2018 v soutěži pokračoval prací Komenského ulice v Židlochovicích. Ta se v celostátním kole SOČ umístila na 1. místě (obor 15).

Pro prezentaci těchto prácí široké veřejnosti byly ve spolupráci s oddělením GIS (geografického informačního systému) městského úřadu Židlochovice vytvořeny dvě "mapy s příběhem", které spojují části písemné práce a fotografie s objekty domů na mapě do interaktivní aplikace.

21.8.2017 8:28:16 - aktualizováno 23.8.2017 8:15:07 | přečteno 1760x | martina.maca | Celý článek
 

Tělocvičná jednota Sokol Židlochovice

Tělocvičná jednota Sokol Židlochovice

Poslední desetiletí 19. století bylo ve znamení vzestupu národního uvědomění, národní hrdosti a rovnoprávnosti v Čechách i na Moravě. Výrazem tohoto probuzeného vědomí bylo zakládání spolků s různým společenským, kulturním a odborným posláním. Velmi rychle se v českém světě ujímaly myšlenky Dr. M. Tyrše - spojení tělesné zdatnosti s národním uvědoměním, pracovat na uskutečnění myšlenky zdravého, samostatného národa. Nositelem těchto snah byla Tyršem založená tělocvičná organizace s názvem Sokol. 

13.4.2015 10:26:58 | přečteno 2417x | Jiří Třísko | Celý článek
 

95. výročí Sboru dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů v Židlochovicích

Český sbor dobrovolných hasičů v Židlochovicích byl založen v roce 1911 a stal se součástí hasičské župy č. 44, která později nesla název Hasičská župa MUDr. Hynka Světlíka. V tehdejších dvojnárodnostních Židlochovicích měl tento čin velký význam, neboť němečtí hasiči ve městě existovali již od roku 1873. 

13.4.2015 10:32:40 | přečteno 1951x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Hrob velmože

Hrob velmože

V červenci roku 1953 při vyhledávání slovanských pohřevišť v okolí Židlochovic a Blučiny byl u silnice mezi oběma obcemi objeven dr. K. Tikelkou hrob z období stěhování národů t.j. z 5 století. 

13.4.2015 10:35:58 | přečteno 2699x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Majitelé Židlochovic

Židlochovice, žerotínský zámek

Židlochovice jsou velmi starým sídelním místem. V době příchodu Slovanů zde asi žil rod stařešiny Židlocha od jehož jména odvozuje město své pojmenování. 

13.4.2015 10:39:38 | přečteno 3187x | Jiří Třísko | Celý článek
 

První písemné zmínky

Listina z doby krále Václava I.

Židlochovice vznikly na výhodném sídelním prostoru na soutoku Svratky s Cezavou a na úpatí svahu kopce Výhonu. Archeologické důkazy pradávného osídlení pocházejí z doby příchodu Slovanů do našich zemí.

Od těch dob je místo neustále osídleno a přečkalo všechny pohromy jež Moravu během dlouhé řady staletí potkaly. 

13.4.2015 11:32:25 | přečteno 2370x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Radnice

Roku 1353 získal Židlochovice Jan Jindřich Lucemburský, markrabě moravský a udělil jim status městečka (městyse), jehož vnějšími znaky byla radnice a znak. Podoby obou se zachovaly, ale do poloviny 16. století lze předpokládat větší podsklepené stavení o jedné velké místnost. 

23.4.2015 11:54:33 | přečteno 6351x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Náměstí

Náměstí města bylo vždy střediskem veřejného života. 

23.4.2015 11:43:45 | přečteno 2765x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Změněné nábřeží

Proměny nábřeží kolem Svratky.

23.4.2015 11:31:06 | přečteno 2793x | Jiří Třísko | Celý článek
 
Vytvořeno 23.4.2015 11:03:09 | přečteno 5375x | Jiří Třísko
load