Historie v Židlochovicích

Město a čas

Osídlení Židlochovic je prastaré. Dokazují to archeologické nálezy již z pravěku. Dnešní území města se vyvíjelo na místě staroslovanské osady. První písemná zmínka o městě je datována rokem 1237, kdy se Židlochovice uvádějí na listině vydané českým králem Václavem I. pro kostel sv. Petra v Brně. Původ názvu Židlochovice není zcela objasněn. Nejčastěji se můžeme setkat s dvěma výklady. První vyvozuje název ze staroslovanského pojmenování bažiny (bažina = židlina). Druhý ze staročeského slova žádati. Z něj vzniklo jméno Ždislav, které se pozdějším přesmykem změnilo na Židla. Zdrobnělina tohoto prastarého jména zní Židloch. Německé označení pro Židlochovice, Seelowitz (Seilchowitz, Selchowitz, Selchwitz) je mladší než původní české označení. Došlo k němu okolo 13. století a souviselo s nástupem německé kolonizace na jižní Moravě. V roce 1379 uděluje moravský markrabě Jošt židlochovickým vinohradníkům horenské právo. Stanovil zde perkmistra a horenské konšely, kteří měli ochraňovat práva vlastníků vinohradů. V držení židlochovického panství se postupně vystřídali Pernštejnové, Žerotínové, Dietrichštejnové a Habsburkové. Roku 1858 se narodila na zámku v Židlochovicích manželům Karlu Ferdinandovi a arcivévodkyni Alžbětě dcera Marie Kristina. Byla neteří rakouského císaře Františka Josefa I. V roce 1879 se stává manželkou španělského krále Alfonse XII. V roce 1885 panovník umírá a Marie Kristina se ujímá trůnu. Španělský král Juan Carlos, který usedl na trůn v roce 1975, je vnukem Alfonse XIII., prvního syna Marie Kristiny. V roce 1873 byly Židlochovice povýšeny na město. Ve 20. a 30. letech 20. století navštěvuje prezident T. G. Masaryk pravidelně židlochovický zámek. V roce 1930 přijímá čestné občanství města Židlochovice. V roce 1947 na základě rozhodnutí spolku Sokol začala výstavba Masarykova kulturního domu. Na konci 40. let 20. století bylo ve městě zřízeno Okresní muzeum a Městský hudební ústav – Lidová škola umění. V roce 1956 objevil František Horák, pod vozovkou ulice Strejcův sbor, hrobku Žerotínů. 26. května 1979 v 16.40 hodin odjel ze židlochovického nádraží poslední vlak do Hrušovan u Brna. Osobní doprava zde byla provozována od roku 1885. V roce 1993 je otevřen nový most přes řeku Svratku a o pět let později lávka pro pěší a cyklisty. K všeobecnému rozvoji města přispělo v roce 1994 zřízení gymnázia. V roce 1999 byla postavena čistírna odpadních vod včetně kanalizačních sběračů, které se zasloužily o celkové ozdravení řeky. Po zrušení okresních úřadů byly Židlochovice od 1. ledna 2003 pověřeny státní správou obce s rozšířenou působností. Ve správním obvodu mají 24 okolních obcí.

Soupis památek v Židlochovicích:

 • Státní zámek Židlochovice a zámecký park
 • Sochy na nádvoří zámku
 • Hotel Národní dům, z přelomu let 1911/1912, Náměstí Míru č. 24
 • Městská radnice
 • Štěrbovy světové hodiny, z počátku 20. stol., Masarykova č. 100
 • Bývalá lékárna, secesní přestavba z roku 1911, ulice Komenského č. 86
 • Železný kříž zvaný ševcovský, z roku 1837, ulice Komenského
 • Gotická zvonice
 • Kostel Povýšení svatého Kříže
 • Sochy před kostelem Povýšení svatého Kříže
 • Fara, z roku 1724, Legionářská č. 91
 • Dům č. 32 v ulici Strejcův sbor
 • Podzemní krypta v ulici Strejcův sbor
 • Robertova studánka, romantická stavba z 1. poloviny 19. stol., Výhon
 • Socha sv. Jana Nepomuckého, barokní památka, autor: J. Stern, Výhon
 • Sternův kamenný kříž z roku 1764, autor: J. Stern, Výhon
 • Boží muka na ulici Masarykově, z roku 1900, ulice Masarykova
 • Kříž v ulici Komenského, konec 19. stol., ulice Komenského
 • Ederova hrobka, z 2. pol. 19. stol., místní hřbitov
 • Robertova hrobka, z 2. pol. 19. stol., místní hřbitov
 • Historické náhrobky na hřbitově, místní hřbitov
 • Robertova vila, 30. léta 19. stol., Nádražní ulice 232 

load